Za rządów komunistów tępiono wszelkie przejawy niezależności

Alternatywa – pismo Solidarności Walczącej

wyd, specjalne grudzień 2009  

Dzieje ludzkości nie raz udowodniły, że każdy tyran, każdy system totalitarny, który jakąkolwiek przybrałby formę, bał się niezależnego słowa pisanego i wewnętrznej wolności ducha obywateli. ,,Pióro jest silniejsze od miecza’’ – nasz Naród doświadczył tego przez lata zaborów, w czasie II wojny światowej.

Za rządów komunistów po 1944 roku tępiono wszelkie przejawy niezależności…

i tak pozostało po 89 do dnia dzisiejszego  o czym np. świadczą działania operacyjne wobec NFA i jego założyciela.