Fałszowanie badań

Fałszowanie badań szczególnie nasilone w naukach medycznych

PAP – Nauka w Polsce

Skala fałszowania wyników badań jest większa niż dotąd przypuszczano. W tym niechlubnym rankingu prym wiodą badania medyczne – pisze Daniele Fanelli na łamach „Public Library og Science ONE”. 

Daniele Fanelli z Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadził analizę porównawczą różnych ankiet, które wypełniane były anonimowo przez naukowców. Badacze przyznawali się w nich do różnych form nierzetelności w trakcie badań naukowych. Ich wyniki publikowane były w prasie naukowej na przestrzeni lat. Ponieważ jednak ankiety różniły się od siebie pod względem konstrukcji, ich wyniki były niekiedy rozbieżne.

Co jakiś czas w świecie naukowym wybuchają skandale, kiedy wychodzą na jaw fałszerstwa naukowe. Tak było w przypadku koreańskiego badacza Hwang Woo-Suka, który fałszował badania dotyczące komórek macierzystych. Okazuje się wtedy, że takie badania bardzo łatwo jest opublikować, nawet w renomowanych pismach naukowych.

Fanelli zastanawia się, czy tego typu skandale, wynikające z nierzetelności naukowej, to rzadkie wyjątki od reguły, czy też czubek góry lodowej. Jego zdaniem różne formy naciągania wyników badań nie należą do rzadkości.

——–

How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data

Daniele Fanelli*

NNOGEN and ISSTI-Institute for the Study of Science, Technology & Innovation, The University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

PLoS ONE. 2009; 4(5): e5738.

The frequency with which scientists fabricate and falsify data, or commit other forms of scientific misconduct is a matter of controversy. Many surveys have asked scientists directly whether they have committed or know of a colleague who committed research misconduct, but their results appeared difficult to compare and synthesize. This is the first meta-analysis of these surveys.

Kolejny plagiat

Naukowy plagiat księdza prorektora
GW 8.07.2008
„Skandal na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jego prorektor popełnił plagiat w pracy naukowej. Rektor uczelni powołał specjalną komisję do zbadania tej sprawy.
Chodzi o książkę „Jedność i mnogość jako kategorie modelu trynitarnego w ujęciu Mikołaja z Kuzy”. To wydana w 2005 r. praca habilitacyjna ks. Andrzeja Małachowskiego, prorektora ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dotyczy XV-wiecznego filozofa Mikołaja z Kuzy.
Książka, współfinansowana przez Ministerstwo Nauki, ma ponad 220 stron. W ostatnim, czwartym jej rozdziale około 80 proc. tekstu zostało skopiowane z publikacji czterech innych autorów.”

Plagiatem powinna zająć się też prokuratura
GW 8.07.2008
” – Rektor uczelni jest zobowiązany zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, bo plagiat jest przestępstwem ściganym z urzędu – mówi dr Marek Wroński, który w miesięczniku „Forum Akademickie” prowadzi cykl „Z archiwum nierzetelności naukowej”
Prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. dr Andrzej Małachowski popełnił plagiat w swojej pracy habilitacyjnej. Spora część jednego z rozdziałów to kompilacja tekstów czterech innych autorów, czego ks. Małachowski nie zaznaczył w tekście. Rektor PWT ks. prof. Waldemar Irek twierdzi, że na razie można mówić o podejrzeniu popełnienia plagiatu i powołał komisję, która do połowy września ma zweryfikować podejrzenia.
Rozmowa z dr. med. Markiem Wrońskim”