NCBR przejmie badania finansowane przez resort nauki

NCBR przejmie badania finansowane przez resort nauki

PAP – Nauka w Polsce

 

Projekty badawcze, poświęcone nowym technologiom, finansowane do tej pory przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przejmie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zmianę planu finansowego centrum pozytywnie zaopiniowała w środę sejmowa komisja finansów.

Jak wyjaśniła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Orłowska na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, przekazanie realizacji umów na badania z MNiSW do NCBR wynika z nowych ustaw, regulujących prowadzenie badań naukowych w Polsce. Ustawy weszły w życie w październiku ubiegłego roku…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zostało utworzone w 2007 r. Jego zadaniem jest rozdzielanie środków na badania w dziedzinie nauk stosowanych. NCBR organizuje i rozstrzyga konkursy na najlepsze projekty badawcze, których celem ma być opracowanie nowych technologii lub zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Jak powiedział PAP w środę dyrektor NCBR prof. Krzysztof Kurzydłowski, obecnie dzięki finansowaniu z NCBR realizowanych jest ponad tysiąc projektów badawczych.

Innowacyjny kapitał


Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Krajowym Funduszem Kapitałowym jest gospodarzem panelu podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem „Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?” w dniach 10-13 września.
Współorganizowany przez NCBiR panel „Innowacyjny kapitał” odbędzie się 11 września 2008 r. o godz. 14.45 w bloku tematycznym „Nowa gospodarka”.
Zdolność do kreowania innowacji staje się najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego krajów. Obecnie polska gospodarka charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności – 24 miejsce w raporcie Komisji Europejskiej European Innovation Scoreboard 2007. Priorytetem dla Polski musi być usunięcie barier utrudniających innowacyjność. W przeciwnym razie, grozi nam rola statysty, a nie partnera dla najbardziej innowacyjnych gospodarek świata.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników XVIII Forum Ekonomicznego do przybycia na nasz panel. Wśród prelegentów wystąpi m.in. Karen Kerrigan, Prezes Small Business & Entrepreneurship Council (amerykańskiej rady wspierającej innowacyjność i rozwój małego biznesu) oraz Łukasz Foltyn, twórca komunikatora Gadu-Gadu, projektu sfinansowanego poprzez venture capital.