ABW w nauce

ABW garnie się do nauki

Nasz Dziennik

Podkomisja nauki i szkolnictwa wyższego, mimo protestów środowiska naukowego oraz posłów opozycji, przegłosowała, że w kierownictwie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oprócz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych będzie zasiadał także reprezentant szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Taki pomysł przedstawił w liście do minister nauki Barbary Kudryckiej ppłk Krzysztof Bondaryk, szef ABW. To już jego drugie podejście. Poprzednia próba umieszczenia funkcjonariusza ABW w instytutach badawczych zakończyła się fiaskiem. – To jest bardzo niepokojący sygnał, dlatego że nauka jest tą sferą działalności, która nie powinna być poddawana żadnej formie cenzury i kontroli – podkreśla Zbigniew Wassermann (PiS), koordynator służb specjalnych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

PAP – Nauka w Polsce

Konkursy na wykonanie badań dotyczących technologii pozyskiwania energii, systemu interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej i systemu zmniejszenia energochłonności budynków, ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy są przeprowadzane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Oferty na wykonanie zadań badawczych badań będą przyjmowane do 28 sierpnia – informuje Katarzyna Pietruszyńska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Polski.

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy, które wynikają z polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Mają służyć rozwojowi polskiej gospodarki i poprawie jakości życia społeczeństwa. Ich realizacją zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Określa ono zadania badawcze w ramach programów, wyłania wykonawców zadań badawczych i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.