Najpopularniejsze kierunki na wybranych uczelniach

Najpopularniejsze kierunki na wybranych uczelniach

Rz

Uniwersytet Warszawski

Liczba rejestracji

 • Psychologia, limit miejsc: 150, kandydatów – 3908
 • Prawo, limit miejsc: 400, kandydatów 3257
 • Filologia, filologia angielska, limit miejsc: 125, kandydatów 2322
 • Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, stacjonarne pierwszego stopnia, limit miejsc: 180, kandydatów 2253
 • Stosunki międzynarodowe, limit miejsc: 160, kandydatów 1570
 • Socjologia, limit miejsc: 120, kandydatów 1551

Pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce

 • Psychologia – 26.05
 • Kulturoznawstwo, iberystyka – 25.56
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność public relations i marketing medialny – 21.03
 • Filologia, filologia włoska – 19.07
 • Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie – 18.80
 • Makrokierunek, Samorząd terytorialny i polityka regionalna, stacjonarne pierwszego stopnia, zapisy – 18.62

Uniwersytet Jagielloński

Liczba rejestracji

 • prawo, jednolite magisterskie 2135
 • kierunek lekarski, jednolite magisterskie 1156
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne 1 stopnia 1021
 • filologia, filologia angielska, stacjonarne 1 stopnia 913
 • psychologia, jednolite magisterskie 912
 • psychologia, psychologia stosowana, jednolite magisterskie 898
 • zarządzanie, zarządzanie firmą, zarządzanie personelem, zarządzanie międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia 869
 • farmacja, jednolite magisterskie 867
 • stosunki międzynarodowe, stacjonarne 1 stopnia 746
 • administracja, stacjonarne 1 stopnia 585……………..