Nagroda im. Stefana Banacha w dziedzinie matematyki

banach

Ustanowiono Nagrodę im. Stefana Banacha w dziedzinie matematyki

PAP – Nauka w Polsce

Nagroda im. Stefana Banacha (Banach Prize) to nowa, międzynarodowa nagroda przyznawana za najwybitniejszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Wartość wyróżnienia, które po raz pierwszy zostanie wręczone w przyszłym roku, wyniesie 20 tys. zł. 6 listopada w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o ustanowieniu nagrody. Zawarli je przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz firmy informatycznej Ericpol Telecom, która jest fundatorem wyróżnienia. 
Coroczna nagroda finansowa, której wartość w roku 2009 wyniesie 20 tysięcy złotych, będzie przyznawana przez jury, w którego składzie zasiądą przedstawiciele PTM oraz fundatora. Pierwsze wręczenie wyróżnienia planowane jest 1 lipca 2009 roku. Pierwsza edycja będzie obejmowała prace z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Zasięg kolejnych ma stopniowo objąć kraje Europy Środkowo- Wschodniej i Unii Europejskiej.

Patron nagrody prof. Stefan Banach (1892 – 1945) jest twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki. Wykładał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie stworzył Lwowską Szkołę Matematyczną. W latach wojny 1939-45 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. RGR

——-

Stefan Banach w Wikipedii

W 1920 (nie mając dyplomu ukończenia studiów) doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie tezy: Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales (Fundamenta Mathematicae, III, 1922), w której zawarł podstawowe twierdzenia analizy funkcjonalnej, nowej dyscypliny matematyki.

Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie (22 września 1939) był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, został też członkiem korespondentem Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Chociaż stronił od polityki, zgodził się zostać delegatem do Lwowskiej Rady Miejskiej.

W czasie okupacji niemieckiej (19411944) Lwowa, z powodu zamknięcia przez Niemców uczelni wyższych, pozbawiony możliwości pracy zawodowej, wraz z wieloma innymi przedstawicielami nauki, kultury, członków ruchu oporu, młodzieży gimnazjalnej i akademickiej we Lwowie był wraz z synem Stefanem, studentem medycyny, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla, dzięki czemu posiadał dokument, który skutecznie chronił przed rozmaitymi represjami okupantów. Od 1942 do 1944 był wykładowcą matematyki na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych.

Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną (27 lipca 1944) kontynuował swoją pracę na Uniwersytecie Lwowskim jako kierownik katedry matematyki. Wykładał też w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Mieszkał u zaprzyjaźnionej rodziny lwowskich kupców Riedlów w ich kamienicy przy ul. Dwernickiego 12. Przygotowywany był jego wyjazd na stałe do Krakowa, gdzie miał podjąć wykłady na UJ. W styczniu 1945 zachorował jednak na raka płuc i wyjazd nie doszedł do skutku. Zmarł 31 sierpnia 1945,

——-

Wortal poświęcony Stefanowi Banachowi (1892 – 1945)

——–

Stefan Banach 


Nagroda dla „Trzech kumpli”

Nagroda dla „Trzech kumpli”

Dziennik Polski

Ewa Stankiewicz i Anna Ferens, autorki filmu „Trzech kumpli”, zdobyły Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego. Fabularyzowany dokument, wyprodukowany w TVN, uznano za materiał dziennikarski, który najmocniej wpłynął na życie Polaków w 2008 r.

Film, który powstawał aż trzy lata, przedstawia historię przyjaźni, śmierci i zdrady. Tak sportretowały autorki trzech byłych studentów – opozycjonistów: Stanisława Pyjasa, Bronisława Wildsteina oraz Lesława Maleszkę, który okazał się tajnym współpracownikiem SB.

Przypomnijmy, iż na potrzeby filmu autorki dokonały około 200 godzin nagrań. Dotarły do wielu osób, które znały zabitego na polecenie SB Stanisława Pyjasa. Rozmawiały także z esbekami, którzy zwerbowali Lesława Maleszkę i prześladowali opozycjonistów.

Te nagrania na pewno się nie zmarnują. Nie tylko dlatego, że zainteresowani są nimi prokuratorzy IPN z krakowskiego pionu śledczego IPN, którzy podjęli próbę wyjaśnienia śmierci Pyjasa. Z materiałów, jakie zostały autorkom „Trzech kumpli”, powstanie siedmioodcinkowy serial poświęcony m.in. najważniejszym wydarzeniom i postaciom, które z tragedią Stanisława Pyjasa miały związek. W przyszłym roku ma się rozpocząć ich montaż dla Discovery Historia TVN.

Nobel nie dla Wolszczana

Nobel nie dla Wolszczana

tvn 24

Aleksander Wolszczan – wymieniany jako jeden z głównych kandydatów – przegrał z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych i Japonii: profesorami Kobayashi, Maskawą i Nambu, którzy Nobla otrzymali za pracę w dziedzinie fizyki cząstek.

Particle physics celebrates Nobel

BBC news

Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa provided new insights into the building blocks of matter.Nambu identified a mechanism called spontaneous broken symmetry in subatomic physics.Kobayashi and Maskawa predicted the existence of at least three families of fundamental particles known as quarks.

 

Wolszczan: jeszcze będzie Nobel.POLSKI KANDYDAT DO NOBLA NIE LICZYŁ NA NAGRODĘ

tvn24

Zdaniem profesora Wolszczana badania nad planetami pozasłonecznymi, którymi się zajmuje są zbyt „świeżą” sprawą by w najbliższym czasie przyznano w tej dziedzinie nagrodę Nobla. – Trudno jest przewidzieć czy planety pozasłoneczne kwalifikują się do Nobla. To jest nagroda z fizyki a nie z astronomii – zaznaczył.
Profesor liczy jednak, że prędzej czy później badania nad planetami zostaną nagrodzone.

Nagrody Nobla Raport Rzeczpospolitej

Raport Rzeczpospolitej o nagrodzie Nobbla