Cytat – Maleszkowie są wśród nas

Maleszkowie są wśród nas
Bronisław Wildstein