Resort nauki ma troje nowych wiceministrów

Resort nauki ma troje nowych wiceministrów

PAP-Nauka w Polsce

Prof. Stanisław Karpiński, prof. Daria Nałęcz i prof. Marek Ratajczak zostali wiceministrami w resorcie nauki.

Zmiany kadrowe w MNiSW – Jak w kalejdoskopie

Jak w kalejdoskopie

Sprawy Nauki

W ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Tym razem w obszarze zagadnień związanych z nauką. W miejsce wiceministra prof. Jerzego Szweda, fizyka z UJ, 1.10.10. powołany został Maciej Banach, medyk, z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi……

Faktem jest jedno: żadna reorganizacja w tym obszarze państwa nie przyniosła znaczących, a nawet widocznych efektów w sferze dorobku intelektualnego czy innowacyjnego. Jak nie było innowacji, odkryć, wynalazków – tak nie ma. Jak nie było znaczących dokonań naukowych – tak nie ma. Bo trudno za sukces uznać malejącą liczbę patentów, brak wdrożeń i publikacje w „Nature” – w dodatku niezmiernie rzadkie. Od mieszania nie tylko herbata nie staje się słodsza…

Studenci beneficjentami reform

Studenci beneficjentami reform

Serwis MNiSW

Minister Barbara Kudrycka uczestniczyła wczoraj w debacie pt. „Problemy, reforma oraz przyszłość szkolnictwa wyższego” zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim.

– Będącą już na ukończeniu nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższych konstruowaliśmy tak, by miała charakter motywacyjny dla uczelni, a nie nakazowy. Stworzyliśmy mechanizmy, które skłonią uczelnie do większego wysiłku i troski o wyższą jakość studiów i badań…

Nominacja na stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW

Nominacja prof. Jerzego Szweda na stanowisko podsekretarza stanu w MNiSW

serwis MNiSW

Prof. dr hab. Jerzy Szwed objął funkcję podsekretarza stanu w MNiSW. Nominację wręczyła dziś minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka.
// <![CDATA[
document.write('

‚);
// ]]>

Prof. Jerzy Szwed zastąpił na tym stanowisku prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego, który zakończył pracę w ministerstwie z powodów rodzinnych. Minister Szwed będzie odpowiadać w resorcie za sprawy nauki. Do czasu objęcia funkcji w MNiSW był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a naukowo specjalizuje się w fizyce teoretycznej oddziaływań fundamentalnych. Prof. Szwed przez ponad 6 lat prowadził badania w ośrodkach naukowych w USA, Francji i Niemczech

Kontrola na uczelni

logo_mnsw3

Ministerstwo sprawdzi co z nadużyciami

Rz

Nadzwyczajną kontrolę urzędników z ministerstwa nauki w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” – zapowiada minister Kudrycka.

Chodzi o doniesienia „Rzeczpospolitej” („Kanclerz uczelni szefem zorganizowanej grupy przestępczej?”) dotyczące wyprowadzenia z uczelni 5 mln zł przez jej ówczesnego kanclerza.

– Kontrola zostanie przeprowadzona najszybciej jak to możliwe – podkreśliła minister nauki Barbara Kudrycka. Jak zastrzegła, MNiSW niewiele może zrobić, nawet jeśli odkryje nieprawidłowości w działalności szkoły. Przeważnie kontrole owocują tylko zaleceniami naprawienia wykrytych nieprawidłowości. Jeśli okaże się, że ktoś popełnił przestępstwo, zostanie zawiadomiona prokuratura. – Przy czym w tym przypadku rektor tej uczelni już to zrobił – powiedziała minister.

Kudrycka zapewniła, że pracując nad nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym resort chce zagwarantować ministrowi nauki uprawnienia do wyciągania konsekwencji wobec władz uczelni dopuszczających się nadużyć.

Ponadto, ministerstwo chce uszczegółowić przepisy dotyczące odpowiedzialności uczelni za działalność jej poszczególnych organów – założyciela, właściciela i rektora. Powinno to, jej zdaniem, pomóc uniknąć w przyszłości konfliktów i nadużyć