Pierestrojka w nauce ?

Młodzi dokonają pierestrojki w polskiej nauce

Polska

Dlatego dobrze się stanie, jeśli spełni się zapowiedź prof. Kudryckiej i w przyszłości premiowane będą najlepsze uczelnie. Ktoś, kto zakopuje talenty, nie zasługuje na to, by dawać mu więcej. Byłoby też wskazane, by minister rzeczywiście wprowadziła konkurs jako zasadę obejmowania kluczowych stanowisk na uczelniach. W Niemczech week_endowe wydania gazet pełne są ogłoszeń uniwersytetów i instytutów, które poszukują pracowników na kierownicze stanowiska. Dlaczego tak nie może być w Polsce?

Oczywiście, siedem ustaw minister Kudryckiej nie sprawi, że 100-tysięczna kadra akademicka będzie nauczać na światowym poziomie, a prace polskich naukowców będą zauważane za granicą. W ostatnim dwudziestoleciu było wiele reform nauki i szkolnictwa wyższego. Ale z jednego powodu ta próba ma większe szanse na sukces: minister chce promować młodych naukowców, którzy dotąd nie mogli się przebić przez szklany sufit. Jeśli oni zaczną mieć więcej do powiedzenia, przełom na polskich uczelniach i w nauce będzie wreszcie możliwy.