Największa lipna uczelnia w Polsce

Śledztwo „Gazety”. Największa lipna uczelnia w Polsce

GW

Łódzka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna to największa nielegalna fabryka magistrów i licencjatów.

Studenci uczą się nie w Łodzi, lecz w swych miastach, nie mają często dostępu do profesorów ani bibliotek. Połowa zajęć się nie odbywa, a na seminariach słuchacze tłoczą się po 70 do jednego prowadzącego. Znaleźliśmy na AHE panią doktor opiekującą się 90 seminarzystami naraz, podczas gdy uniwersytecka (niepisana) norma to 20 osób – po dziesięciu studentów dziennych i zaocznych.

Efekt: niedouczeni słuchacze piszą prace bez sensu. Fragmenty, które zdobyliśmy (autorzy sami wrzucają je do sieci) i pokazaliśmy specjalistom, określone zostały jako bełkotliwe, nie na temat.

Student zarządzania pisze dyplom o magazynowaniu, studentka tego samego kierunku – o relacjach międzyludzkich w sklepie. W tekstach wiele błędów językowych.

– Już od 2002 r. ministerstwo otrzymuje szereg sygnałów dotyczących nieprawidłowości na uczelni – przyznaje rzecznik MNiSW Bartosz Loba…

– Czy wie pan, że szkoła wyższa w likwidacji ściąga kolejnych studentów? – pytamy przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Marka Rockiego.

– Moja ocena takiego postępowania jest negatywna. To są miejsca funkcjonujące bezprawnie, nie można tam prowadzić zajęć.

– Co się powinno stać z uczelnią?

– Albo się naprawi – legalizując bądź zamykając ośrodki w terenie – albo zostanie całkowicie zlikwidowana.

Nawet w razie likwidacji zdobyte już dyplomy AHE są ważne – nie można ich wstecznie anulować. A dopóki szkoła nie utraciła akredytacji PKA, ma prawo przyznawać tytuły.