Profesorskie lobby blokuje kariery młodym i zdolnym


Zygmunt I nadaje szlachectwo profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego – źódło
Profesorskie lobby blokuje kariery młodym i zdolnym
Polska
Młodzi narzekają, że wymóg habilitacji wydłuża drogę do uczelnianych stanowisk. Ale na likwidację nie zgodziła się wpływowa profesura.
Minister nauki Barbarze Kudryckiej nie udało się przeforsować skrócenia kariery naukowej i otwarcia nauki na młodych poprzez zniesienie habilitacji. Na likwidację tego stopnia naukowego nie zgodziła się wpływowa profesura. Cały pakiet reform dotyczących wyższych uczelni Kudrycka przedstawi w listopadzie.
– Rząd musiał zrezygnować ze zniesienia habilitacji, by dostać przyzwolenie elit na inne odważne reformy dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki – mówi nam osoba uczestnicząca w pracach nad projektami ustaw.
Inaczej tłumaczy to sama minister Kudrycka: – 52 proc. instytucji, które zajęły stanowisko w sprawie habilitacji, było przeciw jej zniesieniu – tłumaczy decyzję swojej ekipy. – Przeciwnicy zmian w habilitacji argumentowali, że poziom przyznawanych obecnie w Polsce doktoratów nie zawsze jest najwyższy. Dlatego ważne jest, żeby między doktoratem a profesurą tytularną pozostawić dodatkowy stopień naukowy.
– Poza Polską i może jeszcze dwoma czy trzema krajami habilitacja nie istnieje. I choćby z tego względu naszą ścieżkę kariery naukowej wypadałoby skrócić – ocenia prof. Marek Rocki, były rektor warszawskiej SGH, senator PO. Uważa on, że skoro już habilitacja pozostanie, powinna być broniona publicznie. ..
– Procedura habilitacyjna nie będzie dotyczyła obcokrajowców z doktoratem uzyskanym za granicą – wyjaśnia minister nauki. Także wybitnym polskim uczonym, związanym dotąd z zagranicznymi ośrodkami, habilitacja nie będzie potrzebna do profesorskich stanowisk, jeśli zechcą powrócić na polskie uczelnie – dodaje Kudrycka.