List minister nauki i szkolnictwa wyższego

List minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Serwis MNISW

W sprawie listu w obronie IPN

W sprawie listu w obronie IPN

Rz

Apelujemy do wszystkich, którym droga jest wolność słowa, wolność badań naukowych, którzy nie zgadzają się na formowanie historii zgodnie z doraźnymi interesami politycznymi o podpisywanie apelu uczonych poznańskich.

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN

Rz

List Do Prezydenta RP w Sprawie Cenzury Internetu

List Do Prezydenta RP w Sprawie Cenzury Internetu

Prorektor UKSW musi się wytłumaczyć z ograniczenia wolności słowa

Prorektor UKSW musi się wytłumaczyć z ograniczenia wolności słowa  

fronda.pl    

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował oficjalne pismo do Prorektora UKSW ds. studenckich Prof. dr hab. Marka Kowalskiego, w którym żąda wyjaśnień w sprawie przyczyn odwołania konferencji naukowej pt. „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia”.

W liście do Prorektora UKSW RPO Janusz Kochanowski pisze m.in.:

Media szeroko informowały odwołaniu przez Pana Rektora, z obawy o wizerunek uczelni, konferencji naukowej przygotowywanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia”. W konferencji tej miało wziąć udział, jak zapowiadano, duże grono autorytetów naukowych z kraju i zagranicy. „Homoseksualizm nie jest tematem tabu i może być poruszany na uczelnianych konferencjach” – to słowa Pana Rektora przytaczane przez media.

Dlatego też budzi zdziwienie fakt, iż Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kontynuujący chlubne tradycje Akademii Teologii Katolickiej, uczelni będącej zawsze, nawet w trudnych dla swobody wypowiedzi czasach, przykładem dla innych w kształtowaniu swobody nauczania, podjął tego rodzaju decyzję”.

W liście do Prorektora UKSW RPO Janusz Kochanowski pisze m.in.:

Media szeroko informowały odwołaniu przez Pana Rektora, z obawy o wizerunek uczelni, konferencji naukowej przygotowywanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia”. W konferencji tej miało wziąć udział, jak zapowiadano, duże grono autorytetów naukowych z kraju i zagranicy. „Homoseksualizm nie jest tematem tabu i może być poruszany na uczelnianych konferencjach” – to słowa Pana Rektora przytaczane przez media.

Dlatego też budzi zdziwienie fakt, iż Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kontynuujący chlubne tradycje Akademii Teologii Katolickiej, uczelni będącej zawsze, nawet w trudnych dla swobody wypowiedzi czasach, przykładem dla innych w kształtowaniu swobody nauczania, podjął tego rodzaju decyzję”.

Naruszanie zasad dobrej praktyki naukowej


List w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej
Strona MNiSW,15 lipca 2008 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował list w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika impact factor do oceny dorobku jednostek naukowych.