Kudrycka nie chce już kontroli UJ

kudrycka

Kudrycka nie chce już kontroli UJ

Rz

Dziś minister nauki Barbara Kudrycka skieruje do przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej Marka Rockiego list z prośbą o nierozpatrywanie jej wcześniejszego wniosku o nadzwyczajną kontrolę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W czwartek Kudrycka chciała, by komisja sprawdziła, jak na uniwersytecie powstają prace magisterskie z historii. Powodem była książka Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa. Idea i historia”, oparta na jego obronionej na UJ pracy. Fragmenty biografii Wałęsy opisał na podstawie m.in. anonimowych źródeł. PKA nigdy wcześniej nie przeprowadzała nadzwyczajnej kontroli z powodu kontrowersyjnej publikacji. Toteż decyzja minister spotkała się z krytyką ze strony środowiska akademickiego.

W piątek naukowcy wystosowali list otwarty „W obronie wolności słowa i swobody badań historycznych”, w którym zaprotestowali przeciwko atakom na UJ oraz IPN, gdzie Zyzak był zatrudniony. Tego samego dnia wieczorem premier Donald Tusk skłonił Kudrycką do odwołania kontroli. – Przekonał mnie, że uczelnie same powinny rozstrzygać wątpliwości wokół prac badawczych. Rozmawiałam też z rektorem UJ Karolem Musiołem, który powiedział, że władze Wydziału Historii podejmą działania naprawcze – mówi „Rz” minister.

REFORMA NAUKI


Kudrycka: najpierw reforma instytutów naukowych, a uczelni – w 2009 r

GW.27.06.2008

„Minister powiedziała na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie, że pod koniec tego roku planowane jest przyjęcie przez rząd projektów nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, ustawy o zasadach finansowania badań naukowych, ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR), oraz ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Powstać ma też projekt ustawy powołującej Narodowe Centrum Nauki (NCN). Wszystkie te zmiany mają prowadzić do ograniczenia finansowania statutowego instytutów badawczych w zamian za większe pieniądze na badania, rozdzielane w ramach organizowanych przez NCBR i NCN konkursów o granty…
Zniesienie habilitacji najwcześniej w 2009

Natomiast przygotowanie reformy uczelni, czyli nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym potrwa. Pod koniec tego roku zostaną przygotowane jedynie założenia tej nowelizacji, uwzględniające zmianę sposobu finansowania szkół wyższych i zarządzania nimi. Najwcześniej zmiany te mogłyby, zdaniem Kudryckiej, wejść w życie od początku roku akademickiego 2009/2010.

Podobnie będzie ze zmianą modelu kariery akademickiej, czyli zniesieniem habilitacji. W czwartym kwartale br. powstaną założenia do nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym. Do tego czasu eksperci mają pracować nad kryteriami oceny dorobku naukowego…”

Kudrycka: Pieniądze na naukę są w przemyśle

Minister B.Kudrycka
Kudrycka: Pieniądze na naukę są w przemyśle
Gazeta Wyborcza, 19.06.2008
Wszyscy wiedzą, że reformy w nauce są potrzebne, ale to proces na wiele lat – podkreśla prof. Barbara Kudrycka, minister nauki. O pomysłach na poprawienie pozycji polskiej nauki i kondycji naszych uczelni opowiadała wrocławskim profesorom ..szefowa MNiSW poinformowała, że według planów rządu Donalda Tuska wydatki na naukę z kasy państwa będą systematycznie rosły o około 2 mld zł rocznie. – Ale pieniędzy na badania i naukę musimy szukać także poza budżetem, przede wszystkim w przemyśle i gospodarce – dodała Kudrycka….Pierwsze projektu zmian w systemie szkolnictwa wyższego trafią do Sejmu jesienią. Dotyczyć będą m.in. funkcjonowania PAN oraz finansowania nauki. Kolejne – te budzące większe kontrowersje w środowisku akademickim, m.in. zmiany w systemie przyznawania habilitacji, opracowane będą dopiero w przyszłym roku.

Kudrycka: jesienią strategia reform w nauce i szkolnictwie wyższym

PAP – Nauka w Polsce, 2008-06-16
Kudrycka: jesienią strategia reform w nauce i szkolnictwie wyższym

Jesienią mają być gotowe bliższe założenia niektórych zmian oraz szczegółowa strategia wdrożenia reform w sferze nauki i szkolnictwa wyższego – powiedziała na konferencji prasowej w Toruniu minister Barbara Kudrycka. „Myślę, że jesienią przedstawimy założenia np. dotyczące modelu kariery akademickiej czy zwiększenia innowacyjności i potencjału wdrożeniowego naszej nauki” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa….Minister podkreśliła, że celowo najpierw przedstawiono ogólne założenia zmian, aby w toku konsultacji wypracować szczegółowe rozwiązania. Zaznaczyła, że są prowadzone debaty, uruchomiona została specjalna platforma internetowa, a do resortu wpłynęło wiele opinii od rad wydziałów i senatów uczelni.