Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

WIADOMOŚCI KSN – Rocznik 20097-8 (160-161)