KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

KSN NSZZ „Solidarność” do prezydenta Komorowskiego

salon24

Zwracam się w imieniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o nie podpisywanie przez Pana Prezydenta ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawyPrawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Niektóre spośród zmian wprowadzonych w powyższej ustawie są naszym zdaniem sprzeczne z Konstytucją RP poprzez naruszenie praw nabytych pracowników. Liczne zmiany wynikające ze wskazanej ustawy nie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Ustawa ta wzbudza bardzo poważne wątpliwości środowiska naukowego w szerokim zakresie. Podstawowe zastrzeżenia dotyczą następujących regulacji…..