XIX Forum Ekonomiczne – „Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie”

„Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie”

Serwis MNiSW

„Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie” – panel dyskusyjny pod takim tytułem organizuje dzisiaj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach trwającego w Krynicy XIX Forum Ekonomicznego.

O tym, czy działalność badawczo-rozwojowa może być czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy, o zasadności długoterminowych inwestycji w projekty badawcze w okresie recesji oraz  zagrożeniach jakie dla niesie ze sobą kryzys ekonomiczny w sektorze badań naukowych i innowacyjnych wdrożeń dyskutować będą:  prof. Maria E. Orłowska, Sekretarz Stanu w MNiSW, Heinrich Hoefer, Wiceprzewodniczący Federacji Przemysłu Niemieckiego, Tateo Arimoto, Dyrektor Generalny Japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, Brian Ager, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Branż i Stowarzyszeń Farmaceutycznych oraz Anna Sieńko z IBM Polska.

Debata rozpocznie się o godz. 16.10 w Pijalni Głównej Zuber (Centrum przy Deptaku, ul. Nowotarskiego)