Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce

Będzie ścisła elita badaczy

Rz

Pierwsze Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące zajmą się rozwojem nauk ścisłych, medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ministerstwo Nauki ogłosiło, w jakich obszarach nauki chce wyłonić pierwsze w kraju najlepsze ośrodki badawcze, tzw. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW).

Będą to wydziały, instytuty albo konsorcja i centra naukowe, które zajmują się naukami ścisłymi lub naukami medycznymi, o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. – Wybrane zostały obszary, w których polscy naukowcy są w światowej czołówce – wyjaśnia Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu…..

Elitarne uczelnie otrzymają autonomię i pieniądze

Elitarne uczelnie otrzymają autonomię i pieniądze

Gazeta Prawna

Od 2011 roku najlepsze uczelnie będą zdobywać status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Wiążą się z tym m.in. specjalne dotacje w wysokości 8 mln zł i przywileje w konkursach na pozyskiwanie pieniędzy.

Wzorem rozwiązań brytyjskich od 2011 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego zacznie organizować konkursy na najlepsze wydziały polskich uczelni i centra naukowe w ośmiu dziedzinach wiedzy. Zgłaszające się jednostki będą podlegać ocenie komisji składającej się ze specjalnie powoływanych ekspertów międzynarodowych. Tak wynika z przygotowanego przez ministerstwo projektu ustawy, który niedługo trafi przed obrady rządu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) będzie prowadzenie przez wydział kształcenia na poziomie dziennych studiów magisterskich i doktoranckich. Przy ocenie uwzględniany będzie poziom badań prowadzonych w jednostce, osiągnięcia naukowe i plany badawcze. Szczegółowa procedura ubiegania się o status KNOW zostanie określona przez ministra nauki w odrębnym rozporządzeniu dla określonych dyscyplin naukowych. Konkursy dla poszczególnych dyscyplin wiedzy będą ogłaszane przez resort nauki co dwa lata…..

Status KNOW przyznawany będzie na okres pięciu lat i będzie wiązał się z pozyskaniem dodatkowych pieniędzy na dofinansowanie badań naukowych, wynagrodzeń członków zespołów badawczych, personelu pomocniczego i na pokrycie wszelkich kosztów związanych z działalnością uczelni. Jak informuje Andrzej Kurkiewicz, mowa jest o dotacji w średniej kwocie 8 mln zł.

Uprzywilejowany status będzie dawał także jednostce priorytet przy ubieganiu się o środki z budżetu i środki strukturalne UE na finansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy, stypendia (przede wszystkim doktoranckie) oraz inwestycje w aparaturę badawczą.