Konsultacje społeczne nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym …

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw został wysłany do konsultacji społecznych.

Chociaż MNiSW przeprowadziło już wielomiesięczne intensywne konsultacje nadZałożeniami nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a Regulamin Pracy Rady Ministrów nie przewiduje uzgodnień na tym etapie prac legislacyjnych prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiła jeszcze raz partnerów społecznych do wyrażenia opinii na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prosząc o wnikliwą analizę dokumentu wyraziła nadzieję, że w efekcie tej współpracy powstanie nowe prawo, które pozwoli polskim uczelniom nie tylko dostosować się do Deklaracji Bolońskiej, ale również bardziej dynamicznie konkurować ze szkołami wyższymi w Europie i na świecie.

Zgłoś pomysł do reformy

kudrycka4

In plus. Zgłoś pomysł do reformy

Serwis MNiSW

Drodzy Studenci, Drodzy Doktoranci,
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają intensywne prace nad założeniami do reformy systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. W konsultacjach społecznych znajduje się już dokument pt.: „
Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich„. Pragniemy aby zmiany te służyły przede wszystkim wam, studentom i doktorantom wszystkich uczelni w Polsce.

Chcecie coś zmienić? Macie swoje własne rozwiązania i przemyślenia? Przyślijcie je na adres: inplus@nauka.gov.pl

Chcemy optymalnie usprawnić system funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce. Podejmijmy to wyzwanie razem, a na pewno będzie to zmiana in plus.

                                                           Barbara Kudrycka

                                                           Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nowy model kariery akademickiej – Konsultacje społeczne

logo_mnsw3

Konsultacje społeczne Nowego modelu kariery akademickiej

10 lutego 2009 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji społecznych kolejną część założeń reformy szkolnictwa wyższego „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model kariery akademickiej„.
—————
Gorące Tematy na NFA  w ramach konsultacji społecznych :