Śmiertelnie nudny kongres z odczytami

Manifest kuchenny  

Rz,

Maciej Rybiński 17-05-2009, ostatnia aktualizacja 17-05-2009 19:00 Wyrafinowanie kultury szło zawsze w parze z wyrafinowaniem kuchni. Prostactwo kuchenne zaś z prostactwem kulturalnym i umysłowym. Przypomnijcie sobie PRL, gdzie obowiązywała jedyna, centralna receptura na kotlet mielony. Czy nie obowiązywała też jedyna, słuszna recepta na myślenie, a nawet na wrażliwość estetyczną?  

Sympozjum, zwłaszcza europejskie, to dziś

Sympozjum, zwłaszcza europejskie, to dziś śmiertelnie nudny kongres z odczytami. A przecież grecki sympozjon to po prostu uczta mędrców. Jak w „Uczcie” Platona, gdzie mądrość życia przeplata się z jego radością. Filozofia narodziła się przy stole, przy którym zasiadano w Godzinie Sowy, ptaka Minerwy, symbolu mądrości.

Najszacowniejszy zabytek literatury satyrycznej to też uczta. „Uczta” Lukiana, podczas której dyskutują i w końcu obrzucają się obelgami i biją filozofowie wszystkich szkół: platończycy, arystotelejczycy, stoic

 A przecież grecki sympozjon to po prostu uczta mędrców. Jak w „Uczcie” Platona, gdzie mądrość życia przeplata się z jego radością. Filozofia narodziła się przy stole, przy którym zasiadano w Godzinie Sowy, ptaka Minerwy, symbolu mądrości.

Najszacowniejszy zabytek literatury satyrycznej to też uczta. „Uczta” Lukiana, podczas której dyskutują i w końcu obrzucają się obelgami i biją filozofowie wszystkich szkół: platończycy, arystotelejczycy, stoicy

II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie


II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
W Krakowie rozpoczął się II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.
Otwierając Kongres premier powiedział, że wszyscy dzisiaj powinni pracować na rzecz silnej pozycji międzynarodowej Polski. Dotyczy to również naukowców i intelektualistów pracujących poza granicami kraju. – Nasza pozycja międzynarodowa będzie zależała od tego, jaki potencjał, także potencjał intelektualny, Polska zbuduje – podkreślił prezes Rady Ministrów.
Zdaniem szefa rządu tylko Polska rozwinięta i szanowana ze względu na elity intelektualne, dorobek naukowy oraz wzrost gospodarczy będzie krajem poważanym przez państwa wewnątrz Unii Europejskiej. – Wasz wspólny wysiłek intelektualny na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej to najważniejszy klucz do uzyskania pozycji, której efektem końcowym będzie bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy – zaznaczył Donald Tusk.

Referat wprowadzający „Cele i oczekiwania Polskich Stowarzyszeń Naukowych Zawodowych poza Krajem” wygłosił prof. Pierre Zaleski z Francji.

W II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie uczestniczy ponad 70 naukowców m.in. z Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

Kongres zakończy się w niedzielę 7 września.

Rocznica Światowego Kongresu Intelektualistów


60 lat temu we Wrocławiu obradował Światowy Kongres Intelektualistów
PAP – Nauka w Polsce
„25 sierpnia 1948 r. we Wrocławiu rozpoczął się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Wzięło w nim udział kilkuset pisarzy, artystów i naukowców reprezentujących 46 państw.

Przebieg, trwających do 28 sierpnia w Auli Politechniki Wrocławskiej obrad, w dużym stopniu podporządkowany został dyrektywom Kremla, mającym na celu mobilizowanie światowej opinii publicznej przeciwko „imperialistom amerykańskim”. Organizując szeroką kampanię „na rzecz pokoju” Związek Sowiecki prowadził jednocześnie intensywne prace nad własnym programem nuklearnym. ..
We wrocławskim Kongresie, który obradował od 25 do 28 sierpnia 1948 r., wzięło udział kilkuset pisarzy, artystów i naukowców, reprezentujących 46 państw. Sekretarzem generalnym Kongresu był Jerzy Borejsza.

Wśród zagranicznych gości byli m.in. Pablo Picasso, Louis Aragon, Gy÷rgy Lucas, wspomniani już Irene i Frederic Joliot-Curie, Fernand Leger, Roger Vailland, Salvatore Quasimodo, Paul Eluard, Ilija Erenburg, Aleksander Fadiejew, Michał Szołochow, a także dyrektor generalny UNESCO Julian Huxley.

W skład polskiej delegacji, której przewodniczył Jarosław Iwaszkiewicz, wchodzili m.in. Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Andrzej Panufnik, profesorowie Józef Chałasiński, Ludwik Hirszfeld, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Wyka, Stanisław Lorentz i Stanisław Ossowski. Na początku obrad odczytano, ocenzurowany wcześniej, krótki list Alberta Einsteina do uczestników Kongresu, w którym pominięto apel o utworzenie światowego rządu, mającego kontrolować energię atomową. ”

Jak zreformować polską naukę?


KUL

III KONGRES KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
25-28 września 2008
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności
m.in. Piątek, 26 IX
Jak zreformować polską naukę?
Piotr Gutowski(KUL), Andrzej Białas (PAU), Piotr Wolański (PAN), Anna Pajdzińska (UMCS), Karol Musioł (UJ)

Kontakt:

Sekretariat III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
PL-20-950 Lublin
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Tel./Faks: +48 81 4454176
E-mail: sekretariat@kongres.lublin.pl