Kongres Praw Obywatelskich

Kongres Praw Obywatelskich

 25 -27 marca 2010 r. Kino Kultura
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa

Kongres to nic innego jak spotkanie, zjazd ludzi zainteresowanych pewnym problemem. Mamy w Polsce wiele cyklicznych kongresów – ostatnio odbył się Kongres Kultury Polskiej, corocznie obywatele spotykają się na Kongresie Obywatelskim. Planowany na marzec Kongres Praw Obywatelskich jest spotkaniem ludzi zaniepokojonych stanem zarówno uprawnień obywatelskich jak i tzw. obywatelskich cnót. Według organizatorów stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest m.in. wynikiem sytuacji, w której wpływ obywateli na sprawy publiczne, choć formalnie zapewniony (np. zapisy konstytucyjne) jest w dużej mierze fikcyjny (por. Założenia).