Panel Kongresu Mediów Niezależnych

Panel  Kongresu Mediów Niezależnych na Kongresie Polska Wielki Projekt

.” Media alternatywne – alternatywa medialna”:

moderator -Krzysztof Czabański,

Ewa Stankiewicz – Filmy – drugi obieg, 

Marek Deptuła – Prawne i formalne zagrożenia dla wolnego  dziennikarstwa w Internecie, 

Mateusz Dzieduszycki – Telewizja w Internecie, 

Krzysztof Karnkowski – Blogosfera – wotum nieufności dla tradycyjnych mediów? 

Jerzy Targalski – Kontrola strukturalna mediów.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Ewa Stankiewicz – Panel Mediów Niezależnych

Kongres Mediów Niezależnych – migawki

Kongres Mediów Niezależnych

12 maja 2012 roku, Warszawa

w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul.Foksal 3/5

migawki z kongresu- fot.  Józef Wieczorek

program KMN:

1 – g.10.00.-11.00. – rejestracja przybyłych uczestników,

2 – g.11.00. – 11.45. – wykład ks. prof. Tadeusza Guza – „Media a chrześcijański system wartości”,

3 – 11.45 – 12.30. – przedstawienie projektu deklaracji programowej Kongresu Mediów Niezależnych, określenie zadań bieżących, a także celów strategicznych oraz zasad współdziałania podmiotów zrzeszonych w KMN,

4 – g.12.30. – 13.30. – dyskusja nad problematyką przedstawioną w punkcie 3,

5 – g.13.30. – 14.00. – przyjęcie dokumentów, których projekty zostały przedstawione w punkcie 3 oraz wybór reprezentacji KMN na czas między kongresami,

Kongres Mediów Niezależnych 12 maja 2012

Warszawa: Kongres Mediów Niezależnych 12 maja 2012

solidarni201o

…w trosce o wolność słowa w Polsce, pluralizm i rzetelność mediów niżej podpisane redakcje, stowarzyszenia i grupy medialne zwołały Kongres Mediów Niezależnych na dzień 12 maja 2012 roku w Warszawie. Obrady rozpoczną się o godzinie 11-tej w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul.Foksal 3/5.

 

Kongres Mediów Niezależnych

Komunikat Federacji Mediów Niezależnych o zwołaniu w maju 2012 roku w Warszawie Kongresu Mediów Niezależnych

wpolityce

Komunikat Federacji Mediów Niezależnych o zwołaniu w maju 2012r. w Warszawie Kongresu Mediów Niezależnych

4 listopada 2011r. przedstawiciele różnych przedsięwzięć medialnych powołali komitet organizacyjny Federacji Mediów Niezależnych, stawiając sobie za cel: ochronę wolności słowa w Polsce, w tym powstanie Obywatelskiej Komisji Etyki Mediów, oraz stworzenie Federacji Mediów Niezależnych, skupiającej podmioty działające na rynku medialnym w całym kraju, w celu ochrony wolności słowa i zasad równej konkurencji na rynku mediów. …

1 lutego 2012r. zebrali się przedstawiciele przedsięwzięć medialnych, które zainicjowały proces tworzenia FMN i postanowili zwołać Kongres Mediów Niezależnych w maju 2012 roku w Warszawie. Celem Kongresu jest diagnoza sytuacji mediów niezależnych w Polsce, określenie celów działania FMN oraz przyjęcie statutu FMN.