Erozja kultury akademickiej

W Auditorium Maximum UJ rozpoczął się Kongres Kultury Akademickiej

strona UJ

Przez najbliższe trzy dni gorliwie dyskutować będziemy o stanie nauczania w Polsce. O etosie każdego członka społeczności akademickiej od studenta do profesora. O tym, czy w dobie globalizacji, a często niestety tabloidyzacji naszego życia społecznego w ogóle, szkoły wyższe i ich kadra naukowa właściwie wypełniają swoją misję wychowawczą. Chcemy nie tylko jak najlepiej przekazywać wiedzę następnym pokoleniom i kreatywnie pracować naukowo, ale również wychowywać młodych ludzi w duchu poszanowania najważniejszych wartości – mówił prof. dr hab. med. Wojciech Nowak…..

…prof. dr hab. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady Programowej. Profesor zwrócił uwagę na bardzo niepokojące zmiany w szkolnictwie wyższym. Ostatnie dekady przyniosły bowiem erozję kultury akademickiej i dryfują w stronę odmiennej kultury korporacyjnej. Mówiąc przenośnie w miejsce kultury rozumu pojawia się przedsiębiorstwo przerobu studentów, a zamiast świata wiedzy administracyjny biurowiec.