Rektorzy uniwersytetów za, a nawet przeciw, reformowaniu szkół wyższych

Rektorzy krytycznie o pakiecie ministerstwa nauki „Partnerstwo dla wiedzy”

GW

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), obradująca w czwartek i piątek w Katowicach, krytycznie oceniła rozwiązania zawarte w pakiecie „Partnerstwo dla wiedzy – nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”, przedstawionym niedawno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt, który ma być „trzecim filarem” przyszłej reformy szkolnictwa wyższego, zakłada m.in. wyłanianie najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, budowanie lepszych relacji między uczelniami a biznesem oraz rozszerzenie kompetencji rektorów uczelni.  

Jak poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, uczestnicy posiedzenia wnieśli duże zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia tych propozycji. Rektorzy ocenili, że pakiet powinien był zostać wypracowany wspólnie ze środowiskiem akademickim. Ich zdaniem, pierwszym krokiem powinno być opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. 

„Niestety, z ubolewaniem stwierdzamy, że środowisko akademickie jest trochę odsunięte na bok w pracach nad tymi pakietami. Wydaje nam się, że jest to nierozsądne, niecelowe i może prowadzić do zaburzeń w wypracowaniu finalnego kształtu strategii. Wolelibyśmy, żeby to była nasza wspólna praca, bo przecież wszystkim nam zależy, żeby nauka i szkolnictwo wyższe rozwijały się jak najlepiej” – powiedział przewodniczący KRUP. 

20 lecie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

20 lecie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PAP – Nauka w Polsce

W tym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). O jubileuszu KRUP i najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie będą rozmawiać rektorzy i zaproszeni goście na najbliższym posiedzeniu KRUP – 26-28 marca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje rzecznik prasowy uczelni Magdalena Ochwat.

16 lutego 1989 roku, w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, grupa rektorów podjęła decyzję o utworzeniu instytucji, mającej działać w oparciu o tradycje Rady Rektorów Polskich Szkół Akademickich, Konferencji Rektorów Europejskich oraz postanowień Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, podpisanej w 1988 roku w Bolonii.

KRUP zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stanowi ich autonomiczne zgromadzenie, w którego obradach mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Głównym celem KRUP jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, dbanie o ich udział w rozwoju nauki i kultury oraz szerzeniu wiedzy i wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków.

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Magdalena Ochwat- Rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Śląskim – 20 lat KRUP

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich poprowadzi kolejne w obecnej kadencji posiedzenie plenarne KRUP. Konferencja Rektorów obradować będzie w dniach 26-28 marca 2009 roku, a gospodarzem posiedzenia jest Uniwersytet Śląski.

W bieżącym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – 16 lutego 1989 roku zebrani w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rektorzy polskich uniwersytetów podjęli niezwykle ważną dla polskiego środowiska akademickiego decyzję o utworzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W swych dzisiejszych działaniach Konferencja kontynuuje szczytne cele przyświecające jej Inicjatorom i Założycielom, czerpiąc tym samym z idei Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w 1988 roku w Bolonii.

Marcowe posiedzenie plenarne Konferencji w Katowicach będzie więc okazją, by w gronie Ich Magnificencji Rektorów oraz zaproszonych Gości, a wśród nich dotychczasowych Przewodniczących Konferencji, uroczyście uczcić rocznicę powstania Konferencji oraz porozmawiać o najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie. W programie obrad Konferencji znalazły się tak istotne dla środowiska akademickiego kwestie, jak:

  • strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • European Research Area,
  • zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach,
  • działalność komisji akredytacyjnych: Państwowa Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna oraz Akademicka Komisja Akredytacyjna,
  • Krajowe Struktury Kwalifikacji i Studia Doktoranckie,
  • bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. stanowisko w sprawie projektu „Partnerstwo dla Wiedzy” oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.