Darwin w Watykanie

Darwin w Watykanie

Antymatrix, Blog Edwina Bendyka

Dziś w Pontificia Universita Gregoriana w Rzymie rozpoczęła się konferencja naukowa “Biological Evolution: Facts and Theories”współorganizowana przez University of Notre-Dame pod auspicjami Stolicy Apostolskiej, a dokładnie Papieskiej Rady Kultury. Zabieg ciekawy, bo z jednej strony Watykan przypomina, że nigdy nie potępił Karola Darwina i że włącza się w debatę o ewolucji w 150 rocznicę wydania “O pochodzeniu gatunków”. Jednocześnie jednak przesuwa akcenty dyskusji, nie powierzając jej przeprowadzenia np. Papieskiej Akademii Nauk.

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW

 

pwr
VII KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW
Politechnika Wrocławska, 18-20.V.2009r.

Celem konferencji jest umożliwienie aktywnie działającym studentom realizacji i poszerzenia ich zainteresowań naukowych.

Stwarza ona możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikację konferencyjną i jest doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz porównania osiągnięć….

 

Uczestnicy Konferencji

W Konferencji mogą wziąć udział:
– członkowie Kół Naukowych działających przy Politechnice Wrocławskiej,
– studenci Politechniki Wrocławskiej niezrzeszeni w Kołach Naukowych,
– studenci innych wyższych uczelni polskich i zagranicznych,
– studenci I roku studiów doktoranckich.

Języki Konferencji

Organizatorzy dopuszczają wygłaszanie referatów w języku polskim lub angielskim. Aby zachęcić uczestników do przygotowania referatów i wystąpień w języku angielskim, w trakcie tegorocznej edycji KNS zostanie zorganizowany dodatkowy konkurs na najlepiej zaprezentowany referat anglojęzyczny.

Dalsze informacje

W obronie wolności nauki

nowa_cenzura

W obronie wolności nauki

Rz

Protestujemy przeciw powrotowi do stalinowskich praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim. Piętnujemy dławienie wolności nauki poprzez nagonkę, wymierzoną w konferencję naukową, tylko z powodu uznania za „niepoprawnego politycznie” jednego z jej uczestników.

Ze szczególnym oburzeniem protestujemy przeciwko wyraźnym przejawom blokowania swobody dyskusji o aktualnych, trudnych problemach stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. W szczególności w tej sprawie solidaryzujemy się z dotychczasowym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. Tadeuszem Marczakiem, którego usuwa się ze stanowiska z powodu Jego inicjatyw, służących ugruntowywaniu wiedzy o najnowszych dziejach Polski oraz z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, oszczerczo atakowanym przez „Gazetę Wyborczą” i konformistycznych naukowców. Domagamy się natychmiastowego wycofania wszystkich posunięć, godzących w wolność nauki na Uniwersytecie Wrocławskim i zapewnienia na przyszłość pełnej swobody badań naukowych, nie skrępowanej żadnymi kagańcami.