Walka o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)

Najlepsze publiczne uczelnie walczą o 10 mln zł

Rz

Ani jedna niepubliczna szkoła wyższa nie uczestniczy w konkursie mającym wyłonić najlepsze ośrodki naukowe

Jak ustaliliśmy, o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), czyli mającego szczególne osiągnięcia w dziedzinach nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych oraz o kulturze fizycznej, ubiega się 25 wydziałów, jednostek naukowych i konsorcjów….

O tym, kto otrzyma status KNOW, zdecyduje minister na podstawie listy rankingowej przygotowanej przez komisje konkursowe. Każda dziedzina ma swoją, a w jej skład wchodzi zwykle trzech naukowców, w tym jeden lub dwóch z zagranicy, np. Japonii, USA. Pojawiły się jednak głosy, że ogłoszenie o konkursie zawiera wymagania inne niżrozporządzenie z  18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów ubiegania się o nadanie statusu KNOW (DzU nr 192, poz. 1142). Zgodnie z nim podczas oceny wniosków uwzględnia się m.in. całkowitą liczbę cytowań dla każdego pracownika.

Tymczasem z interpretacji na stronie resortu wynika, że cytowania będą przypisane do jednostki. Wydział zatem będzie mógł podać jako swoje cytowania pracowników, których już nie zatrudnia. ..W 2012 r. wydział czy instytut, który zdobędzie status KNOW, otrzyma maksymalnie 10 mln zł z budżetu państwa. Jego pracownicy dostaną dodatki do pensji, a doktoranci wyższe stypendia.

Finansowanie elit naukowych

Po 10 mln zł dla naukowej elity

Rz

W maju rozstrzygnięty zostanie pierwszy konkurs na najlepsze ośrodki badawcze w Polsce, czyli krajowe naukowe ośrodki wiodące

Chodzi o wyłonienie spośród uczelni, instytutów badawczych, centrów i konsorcjów naukowych takich ośrodków, które prowadzą badania na światowym poziomie. Mają do nich trafić dodatkowe pieniądze. To sztandarowy pomysł w ramach wprowadzanej reformy nauki i uczelni. Takie ośrodki mają na pięć lat otrzymać z rąk ministra nauki status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz po 10 mln zł dofinansowania rocznie.