Kneblowanie ust zamiast dyskusji

Nasza Polska, nr.9, 3.03.2009

skanuj00111

skanuj0012