Śledztwo w sprawie losów absolwentów UJ

uj-godlo3

UJ będzie śledził kariery absolwentów

GW

Uniwersytet Jagielloński będzie śledził zawodowe losy wszystkich swoich absolwentów. Wyniki badań pomogą ustalić, które kierunki są najmniej przydatne, a które zapewniają atrakcyjną pracę. To pierwszy na taką skalę projekt w Polsce. 

Dziś nie ma danych o tym, w jakich zawodach młodzież kształci się niepotrzebnie, a w jakich braki wykształcenia są największe. Potwierdza to m.in. raport naukowców Uniwersytetu Warszawskiego „Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce”. Brakuje profesjonalnych prognoz popytu na pracę, warszawscy wykładowcy sugerują: „Należy uruchomić system monitoringu sytuacji zawodowej absolwentów, żeby wiedzieć, jak modyfikować ofertę uczelni”. Wskazówek posłuchał krakowski UJ, który wdraża projekt „Losy absolwentów”.

W przyszłości wyniki badań mają posłużyć władzom uczelni do tworzenia nowych kierunków i redukowania oferty tych mniej potrzebnych.

Studia za tysiąc złotych ( miesięcznie!)


Po tysiąc złotych na zachętę
Rz 22.08.2008
Ministerstwo Nauki ogłosiło listę uczelni, których studenci dostaną specjalne stypendium zachęcające do studiów technicznych
Pieniądze, miesięcznie ok. 1 tys. złotych, dostanie m.in. 30 studentów Politechniki Warszawskiej spośród tych, którzy dostali się na biotechnologię, i tyle samo przyszłych matematyków z Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Uczelnie te znalazły się na liście 47 szkół wyższych, które zostaną dofinansowane przez Ministerstwo Nauki w ramach programu wspierania kierunków studiów ważnych dla gospodarki.
Za takie resort uznał: inżynierię biomedyczną, mechatronikę, budownictwo, inżynierię środowiska, energetykę, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, matematykę, biotechnologię medyczną i rolniczą.
– To dopiero pilotaż programu, który zaplanowaliśmy do 2013 r. Liczymy, że do tego czasu liczba studentów na kierunkach zamawianych wzrośnie o prawie 21 tys. – mówi minister Kudrycka. – Na rynku brakuje inżynierów, konstruktorów, technologów medycznych. Dzięki funduszom unijnym liczymy, że więcej studentów będzie starało się dostać na kierunki politechniczne niż na społeczne i humanistyczne.
————–
Uczelnie dla gospodarki
Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane
Lista uczelni dofinansowanych w poddziałaniu 4.1.1
Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Studia zamawiane


2350 studentów rozpocznie w październiku naukę na studiach zamawianych
PAP – Nauka w Polsce
Na kierunkach technicznych i ścisłych rozpocznie w tym roku naukę o 2350 studentów więcej – ich kształcenie zostanie sfinansowane ze środków UE w ramach tzw. studiów zamawianych – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak poinformowała na konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, dodatkowe miejsca powstały na 47 uczelniach, na studiach licencjackich o specjalnościach: elektronika medyczna, budownictwo energooszczędne, infrastruktura obszarów miejskich, energetyka komunalna, komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, automatyka przemysłowa, technologie informacyjne w automatyzacji i produkcji, zastosowanie matematyki, matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach, matematyka przemysłowa, technologia leków, agrobiotechnologia, mikrobioanalityka.