Kudrycka: chcemy więcej studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych

kudrycka1

Kudrycka: chcemy więcej studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwu nauki i szkolnictwa wyższego zależy na tym, by zwiększała się liczba studentów na kierunkach inżynieryjno- technicznych – oznajmiła na konferencji prasowej w Gdańsku, szefowa tego resortu, Barbara Kudrycka. Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka gościła 23 kwietnia w Gdańsku. 
Przed południem minister Kurdycka wzięła udział w debacie z udziałem studentów Uniwersytetu Gdańskiego, podczas której dyskutowano właśnie o założeniach przygotowanej przez resort reformy.

„Zależy nam bardzo na tym, aby zwiększała się liczba studentów na kierunkach inżynieryjno-technicznych a także matematyce, fizyce i chemii, ponieważ okazuje się, że na absolwentów tych kierunków jest największe zapotrzebowanie na rynkach pracy” – stwierdziła minister dodając, że widziałaby chętnie na politechnikach więcej dziewcząt, bo to one „są często najlepszymi studentami, również studiów politechnicznych”.

Kudrycka przypomniała, że tylko w tym roku z różnego rodzaju konkursów, w ramach których będą rozdysponowywane środki z Unii Europejskiej, uczelnie będą mogły pozyskać na różnego rodzaju projekty prawie 4 miliardy złotych. „To niemal tyle samo, co przeznaczamy w budżecie na naukę” – powiedział Kudrycka dodając, że w konkursach uczelnie będą mogły zdobyć środki m.in. na infrastrukturę badawczą, na podniesienie poziomu dydaktycznego uczelni, na rozwój nauk humanistyczno-społecznych z zakresu dydaktyki, a także na wiele projektów naukowych.