Przemówienie, jakie prezydent RP Lech Kaczyński miał wygłosić w Katyniu

Najtragiczniejsza stacja polskiej Golgoty

Rzeczpospolita, Lech Kaczyński 11-04-2010,

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!

W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocaliliście Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.

Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!

Przemówienie to prezydent RP Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu podczas uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

rp.pl

Zginęła elita naszego kraju

Zginęła elita naszego kraju

Lista osób, które miały lecieć do Katynia

tvo.info

Lista osób, których nazwiska figurują na liście pokładowej prezydenckiego samolotu z Warszawy do Smoleńska: 

Prezydent Lech Kaczyński 

Małżonka prezydenta Maria Kaczyńska 

Ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,
Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński,
 Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek,
Władysław Stasiak Szef Kancelarii Prezydenta,
Aleksander Szczygło szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Paweł Wypych z Kancelarii Premiera,
Mariusz Handzlik z Kancelarii Prezydenta,
Wiceminister Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer,
Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Komorowski,
Wiceminister Kultury Tomasz Merta,
Szef Sztabu Generalnego WP Franciszek Gągor,
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik,
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński,
Dyrektor Protokołu Dyplomattycznego Mariusz Kazana 

Posłowie: 

Lepszek Deptuła (PSL),

 Grzegorz Dolniak (PO),
Grażyna Gęsicka (PiS),
Przemysław Gosiewski (PiS),
Sebastian Karpiniuk (PO),
Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica),
 Zbigniew Wassermann (PiS),
Aleksandra Natalli-Świat (PiS),
Arkadiusz Rybicki (PO),
Jolanta Szymanek-Deresz (Lewica),
Wiesław Woda (PSL),
Edward Wojtas (PSL), 

Senatorowie: 

Janina Fetlińska (PiS),
 Stanisław Zając (PiS) 

Osoby Towarzyszące: 

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski,
Prezes NBP Sławomir Skrzypek,
 Prezes IPN Janusz Kurtyka,
 Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agatka-Indecka,
Doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski,
Kapelan prezydenta Roman Indrzejczyk,
Barbara Mamińska z Kancelarii Prezydenta,
 Zofia Kruszyńska-Gust z Kancelarii Prezydenta,
Izabela Tomaszewska z Kancelarii Prezydenta,
Katarzyna Doraczyńska z Kancelarii Prezydenta,
Dariusz Gwizdała z Kancelarii Prezydenta,
 Jakub Opara z Kancelarii Prezydenta,
Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki,
Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari podpułkownik Zbigniew Dębski,
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Cywiński,
ksiądz Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski,
Anna Walentynowicz,
Janina Natusiewicz-Miller,
 Janusz Zakrzeński,
Adam Kwiatkowski,
Marcin Wierzchowski,
Maciej Jakubik,
Tadeusz Stachelski,
 Dariusz Jankowski 

Kancelaria Prezydenta: 

Marzena Pawlak, lekarz prezydenta

Wojciech Lubiński, tłumacz języka rosyjskiego Aleksander Fedorowicz, 
ordynariusz polowy Wojska Polskiego, ksiądz generał Tadeusz Płoski,
prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, arcybiskup Miron Chodakowski,
ewangelickie duszpasterstwo polowe – ksiądz pułkownik Adam Pilch,
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – ksiądz podpułkownik Jan Osiński,
sekretarz generalny Związku Sybiraków Edward Duchnowski,
ksiądz prałat Józef Gostomski, prezes stowarzyszenia Parafiada
ksiądz Józef Joniec, kapelan warszawskiej Rodziny Katyńskiej
ksiądz Zdzisław Król, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
ksiądz Andrzej Kwaśnik 

Kombatanci: 

Tadeusz Lutoborski, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Komitetu Katyńskiego
Stefan Melak, Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Stanisław Mikke,
Bronisława Orawiec,
Katarzyna Piskorska,
prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skąpski,
Wojciech Seweryn,
Leszek Solski,
Fundacja Golgota Wschodu Teresa Walewska-Przyjałkowska,
Gabriela Zych,
Ewa Bąkowska,
Anna Borowska,
Bartosz Borowski,
Dariusz Malinowski
Przedstawiciele sił zbrojnych RP: 

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał Bronisław Kwiatkowski,

Dowódca Sił Powietrznych RP generał broni Andrzej Błasik,
Dowódca Wojsk Lądowych RP generał dywizji Tadeusz Buk,
Dowódca Wojsk Specjalnych generał dywizji Włodzimierz Potasiński,
Dowódca Marynarki Wojennej generał Andrzej Karweta,
Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Kazimierz Gilarski 

Funkcjonariusze BOR: 

Jarosław Lorczak,

Paweł Janeczek,
Dariusz Michałowski,
Piotr Nosek,
Jacek Surówka,
Paweł Krajewski,
Artur Francuz,
Marek Uleryk

70. rocznica zbrodni katyńskiej

70. rocznica zbrodni katyńskiej

PAP – Nauka w Polsce

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz innych więźniów polskich przetrzymywanych w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi…..

„KŁAMSTWO KATYŃSKIE”

Przez całe lata propaganda sowiecka i peerelowska twierdziły, że sprawcami zbrodni katyńskiej byli hitlerowcy.

Do 1956 r. władze PRL mówiły o „perfidnej niemieckiej prowokacji w Katyniu”. Potem samo słowo Katyń zniknęło całkowicie – przez lata cenzura wykreślała je z każdej publikacji.

Wystąpienie RPO do MEN w sprawie Katynia

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie włączenia do szkolnych programów nauczania obowiązkowych wizyt dzieci i młodzieży na cmentarzu wojskowym w Katyniu – 5 marca 2010 r.