Propozycja Karty Etyki Internauty Na Poziomie

Propozycja Karty Etyki Internauty Na Poziomie:

1. Szanuj swojego rozmówcę jak w realnym świecie.
2. Twoje internetowe działania mają swoje skutki w świecie rzeczywistym.
3. Nie podsycaj konfliktów swoimi działaniami.
4. Staraj się ignorować prowokacje i ich autorów.
5. Buduj przyjazne relacje z innymi współużytkownikami Internetu.
6. Zwracaj uwagę na wulgaryzmy.
7. Reaguj pomocą w stosunku do osób będących ofiarami prowokacji lub przemocy w Internecie.
8. Nie działaj na szkodę innych Internautów.
9. Traktuj innych w taki sposób jakbyś sam chciał być potraktowany.
10. Zachowaj spokój w sytuacjach budzących duże emocje.
11. Przemyśl swoje wypowiedzi zanim je opublikujesz.
12. Daj innym przykład zachowania Internauty na Poziomie.