Prof. Krzysztof Matyjaszewski kandydatem do Nagrody Nobla

Polak kandydatem do Nagrody Nobla

Rz

Chemik prof. Krzysztof Matyjaszewski jest wymieniany wśród badaczy mogących otrzymać najważniejsze wyróżnienie w świecie nauki. Jest on w czołówce najczęściej cytowanych chemików świata. Nagroda miałaby mu przypaść za opisaną w 1995 roku tzw. metodę kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu. Mimo skomplikowanej nazwy jest ona dość prosta i niedroga w użyciu, co sprawia, że chętnie stosuje się ją w przemyśle. Urodzony w 1950 roku prof. Matyjaszewski pracuje w Carnegie Mellon University w USA, a także w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

————-

strona autora – Krzysztof Matyjaszewski
———

Scientific American

Who will win the Nobel Prize? Cast your vote

Thomson Reuters’ chemistry field includes three men: Charles Lieber of Harvard University, who develops nanowires and other ultra-tiny, nano-materials for computer circuitry; Krzysztof Matyjaszewski of Carnegie Mellon University for developing atom transfer radical polymerization (ATRP), a controlled method of allowing molecules to bind to one another; and Roger Tsien of the University of California, San Diego, who created markers — visible tags — from fluorescent green jellyfish that allow scientists to peer inside cells.