Raport o znajomości angielskiego


Polska jest na poziomie Rumunii
Dziennik,11.07.2008
„Narodowy program nauki angielskiego, który miał zasypać barierę cywilizacyjną między Polską i starą Unią, przeżywa poważne załamanie. W przededniu wprowadzenia obowiązkowej nauki języka dla klas pierwszych szkołom brakuje wykwalifikowanych nauczycieli, a jak wynika z danych GUS, liczba uczniów objętych obowiązkową nauką zamiast rosnąć z roku na rok, spada. „Polsce grozi zastój cywilizacyjny” – ostrzegają w DZIENNIKU eksperci.
Polska mimo postępu w ostatnich latach ma jedynie 29-proc. poziom deklaratywnej znajomości angielskiego. Dla porównania angielski zna 89 proc. Szwedów i 59 proc. Niemców. W szkołach w obu krajach angielski jest obowiązkowym językiem obcym numer jeden. Ale przed nami są nie tylko najbogatsze narody Zachodu. W Estonii, byłej republice sowieckiej, która w latach 90. świadomie zaczęła promować anglojęzyczność i wprowadziła angielski jako obowiązkowy przedmiot do szkół, po angielsku mówi 46 proc. ludności, w Chorwacji – blisko połowa, w Słowenii – 57 proc. Francuzi uważani powszechnie za czołowych językowych abnegatów kontynentu też mówią po angielsku częściej niż Polacy.