Adres IP a ochrona dóbr osobistych

Nikt się nie schowa za adresem IP

Dziennik Polski

Adres IP należy do zbioru danych osobowych i administratorzy stron internetowych powinni go udostępniać osobom, które chcą się domagać ochrony swych naruszonych dóbr osobistych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.