Inwestycje Polski w naukę poniżej średniej UE

Potocznik: inwestycje Polski w naukę poniżej średniej UE

PAP – Nauka w Polsce

Polska inwestuje dziś w naukę znacznie mniej w stosunku do produktu krajowego brutto niż średnia Unii Europejskiej – powiedział w Katowicach komisarz Unii Europejskiej ds. badań i rozwoju, Janez Potocznik. Jak poinformował, średnia w Unii Europejskiej to 1,84 proc. PKB, podczas gdy Polska przeznacza na ten cel 0,65 proc. PKB. Tymczasem – jak mówił – statystycznie potwierdzono, że im większe inwestycje w tę dziedzinę w kraju, tym skuteczniej konkuruje on o środki unijne na badania. 

„Jest faktem potwierdzonym statystycznie, że ci, którzy inwestują więcej, mają też lepsze rezultaty w konkurowaniu o środki unijne. Związek jest bardzo silny. Jeśli więc pomożecie sobie w kraju, pomagacie sobie podwójnie. To prawda, że niektóre kraje lepiej sobie radzą, ale widzimy duże zainteresowanie, duże zaangażowanie. Potrzeba cierpliwości i konsekwencji, a doczekacie lepszych czasów” – powiedział Janez Potocznik podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.Komisarz Potocznik podkreślił też, że w Polsce w naukę i badania inwestuje przede wszystkim sektor publiczny. „Konieczne jest większe zaangażowanie prywatnego sektora, w Polsce ten problem jest szczególnie widoczny. Rozumiem, że staracie się iść naprzód, rozumiem też specyficzną sytuację, w jakiej jesteście, ale bardzo zachęcam do pójścia w kierunku, który określiliście w swojej strategii” – powiedział.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Elżbieta Orłowska powiedziała, że „jest absolutnie przekonana”, iż Polska wykorzysta dostępne jej fundusze strukturalne…

Komisarz Potocznik podkreślał też, że inwestycje w naukę i badania są dobrym rozwiązaniem w dobie światowego kryzysu gospodarczego. „Badania i innowacje mają kluczowe znaczenie. Nie dokonamy istotnego postępu technologicznego bez ambitnego rozwoju badań i nauki” – przekonywał.