Debata nad przedsiębiorczością akademicką

mnsw1

PAP – Nauka w Polsce

MNiSW inicjuje debatę nad przedsiębiorczością akademicką

„Innowacyjność gospodarki w dużym stopniu zależy od pomysłowości i przedsiębiorczości środowiska akademickiego. Bardzo liczymy na ciekawe pomysły i propozycje. Przedsiębiorczość akademicka jest ciekawym połączeniem chęci do podjęcia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wraz z wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami sektora naukowego” – powiedział Bartłomiej Gorlewski, dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). 

Rozpoczynające się konsultacje w sprawie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, otwierają debatę na temat innowacyjności na uczelniach. Jej celem jest m.in. określenie roli akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP).

Według resortu nauki, AIP mogą stanowić swoiste dopełnienie funkcjonowania szkolnictwa wyższego, dając możliwość realizacji opracowanych przez środowisko uczelniane pomysłów poprzez rzeczywiste zastosowanie w ramach działalności gospodarczej. Stwarzają okazję i warunki do weryfikacji wiedzy i umiejętności przy stosunkowo niskich kosztach i ograniczonym ryzyku ponoszonym przez początkujących przedsiębiorców.

Ministerstwo przekazuje do szerokich konsultacji dokument „Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – Wartość dla uczelni, wiedza dla przedsiębiorczości”. Każdy zainteresowany akademicką przedsiębiorczością może zgłaszać swoje uwagi, opinię oraz odpowiedzi na przedstawione w dokumencie pytania. Celem tych działań jest przygotowanie odpowiedniej wizji i narzędzi wsparcia akademickiej przedsiębiorczości, a także dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania inkubatorów.

 

„Przedsiębiorczość akademicka jest niezbędnym elementem współpracy uczelni z gospodarką, komercyjnego wykorzystania wyników działalności naukowej, a przede wszystkim rozprzestrzeniania i transferu wiedzy, technologii i innowacji. Determinuje wzrost innowacyjności gospodarki i rozwój gospodarczy całego regionu, w którym dana uczelnia funkcjonuje” – mówił prof. Duszyński podczas kongresu.

Dodał, że akademicka przedsiębiorczość przyczynia się do zbliżenia kadry akademickiej do gospodarki, podkreślając jednocześnie potrzebę nauczania przedsiębiorczości oraz nastawienia na kształtowanie umiejętności. Skłania to do zmian w strukturach i mentalności uczelni wyższych. Zdaniem Duszyńskiego, pełnię potencjału uczelnia wykorzystuje tylko wtedy, gdy stwarza warunki do wykorzystania wiedzy, potencjału intelektualnego, pomysłów, zapału młodych ludzi, studentów, absolwentów oraz pracowników nauki.

—–

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA

Innowacyjność w gospodarce – rola nauki

Debata na temat innowacyjności w gospodarce – rola nauki
PAP – Nauka w Polsce
„minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła m.in. o roli funduszy strukturalnych w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Jej zdaniem większość środków zostanie skierowana na realizację projektów nastawionych na wspieranie innowacyjności, informatyzacji i stworzenie lepszych miejsc pracy. Chodzi o prawie 10 mld euro w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.
„Jest on skierowany po pierwsze w kierunku uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu, na badania i rozwój. Druga część programu jest skierowana do firm, głównie średnich i dużych” – powiedziała Bieńkowska. Jej zdaniem pieniądze z UE powinny pomóc zbudować „most” między uczelniami, pomysłami i wdrożeniem ich w firmach.
„Polska może stać się krajem innowacyjnym, ale po spełnieniu szeregu warunków” – ocenił prof. Michał Kleiber, szef Polskiej Akademii Nauk. „