Medialne panowanie informacyjne

Medialne panowanie informacyjne

prawica.net

W kształtowaniu polskiej opinii publicznej nie do przecenienia jest też rola samych dziennikarzy, spośród których dość wąską grupę wylansowano w ciągu ostatnich kilkunastu lat wręcz na autorytety medialne. Ich dobór nie był i nie jest oczywiście przypadkowy. Są dobierani tylko spośród tych, którzy prezentują poglądy afirmujące czy wręcz apologetyzujące rzeczywistość współczesnej Polski, a przy tym sprawni manipulatorsko i pozbawieni skrupułów etycznych. W tym roku doszło już do takiej bezczelności, że gdy nagrodę dziennikarza roku 2008 otrzymał po raz pierwszy autentyczny mistrz rzemiosła dziennikarskiego Bogdan Rymanowski z TVN 24, „Gazeta Wyborcza” piórem zastępcy redaktora naczelnego zapłonęła oburzeniem i próbowała zdyskredytować ten wybór.

Za gwiazdy dziennikarskie zaś, którym powierza się autorskie programy publicystyczne w godzinach najlepszej i dobrej oglądalności i które zaprasza się do studia na debaty lub do roli ekspertów, uchodzą ludzie jawnie tendencyjni i manipulatorscy, a pozbawieni skrupułów zawodowych.

Serwis AlphaGalileo dla polskich instytucji naukowych


Serwis AlphaGalileo dla polskich instytucji naukowych
PAP-Nauka w Polsce, 11.07.2008
„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Fundacją AlphaGalileo umowę dotyczącą rocznej subskrypcji, która umożliwi wszystkim podmiotom akademickim w Polsce prowadzącym działalność badawczą, bezpłatny dostęp do serwisu internetowego AlphaGalileo – informuje na swojej stronie resort nauki. Fundacja AlphaGalileo prowadzi niezależny europejski serwis internetowy, gromadzący informacje o badaniach i osiągnięciach naukowych, z którego korzysta ponad 7 tys. dziennikarzy z 85 państw….Resort nauki podkreśla, że finansując subskrypcję ze środków na działalność wspomagającą badania, MNiSW nie tylko poszerzy możliwości promowania sukcesów polskiej nauki za granicą, ale także uzyska wpływ na decyzje dotyczące kierunków rozwoju serwisu.

„Otrzymamy ponadto pełne dane statystyczne umożliwiające ocenę wykorzystania potencjału serwisu przez polskich naukowców oraz poziomu zainteresowania świata dziennikarskiego informacjami o polskich odkryciach naukowych. Dane te ułatwią podjęcie decyzji o ewentualnym przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok” – można przeczytać na stronie MNiSW.

Adres internetowy serwisu dostępny jest na stronie internetowej: http://www.alphagalileo.org