MNiSW: Powinna powstać polsko-słowacka komisja ds. habilitacji


MNiSW: Powinna powstać polsko-słowacka komisja ds. habilitacji
PAP-NAUKA w Polsce
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zwróciło się do rządu Słowacji o powołanie wspólnej komisji, która sprawdzi czy polscy naukowcy zdobywają dyplomy słowackich uczelni zgodnie z międzynarodowymi standardami. Jak poinformował rzecznik MNiSW Bartosz Loba, komisja ma zająć się m.in. opisanymi przez „Dziennik” licznymi przypadkami uzyskiwania przez polskich naukowców tytułu doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku. Gazeta poinformowała, że wymagania są tam niższe niż na polskich uczelniach i dlatego Polacy często z tej możliwości korzystają.
Według resortu nauki, podpisując umowę, Polska i Słowacja uznały, że kształcenie na uczelniach w obu krajach jest na takim samym poziomie. Jednak, jeśli okaże się, że niektóre uczelnie nie spełniają standardów, to do umowy powinny być wprowadzone zastrzeżenia. Stąd pomysł utworzenia komisji.

„Z całą pewnością wszelkie aspekty umowy, związane z wątpliwościami, dotyczącymi zdobywania tytułów naukowych, bronienia prac czy jakości kształcenia zagranicą staną się przedmiotem obrad i ocen komisji” – zapewniła minister nauki Barbara Kudrycka.