Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał naukowy uczelni?

Do wykorzystania są talenty wybitnych informatyków

Rz

Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał naukowy uczelni?

 

prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego: Do tej pory w niewielkim stopniu. Szacuje się że tylko 14 proc. całkowitego dorobku naukowego jest bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce, to najsłabszy wskaźnik w Unii Europejskiej. Zaledwie 30 proc. badań jest finansowanych przez sektor prywatny – na świecie niemal dwukrotnie więcej. I tylko jedna trzecia polskich uczonych współpracuje z firmami czy przedsiębiorstwami. Te dane pokazują, że obie strony nie postrzegają siebie jako partnerów….

Rok temu doprowadziłam do podpisania Paktu dla Wiedzy – uczeni, media, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe zadeklarowały wspieranie polskiej nauki. Bo to zadanie dla wszystkich, począwszy od mediów, które coraz chętniej zajmują się popularyzowaniem nauki, przez liderów środowisk przedsiębiorców, którzy powinni sami wyszukiwać i wspierać najciekawsze z perspektywy biznesu projekty badawcze, aż po naukowców, którzy muszą zrozumieć, że wdrożenie ich odkryć, to największa naukowa wartość. W przygotowywanych reformach zawarliśmy m.in. przepisy, które pozwolą włączyć przedsiębiorców w tworzenie programów studiów i w dydaktykę. Wszystkie uczelnie zobowiążemy do stworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną i zasad komercjalizacji badań

XIX Forum Ekonomiczne – „Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie”

„Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie”

Serwis MNiSW

„Nauka w dialogu z gospodarką – wizja rozwoju po kryzysie” – panel dyskusyjny pod takim tytułem organizuje dzisiaj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach trwającego w Krynicy XIX Forum Ekonomicznego.

O tym, czy działalność badawczo-rozwojowa może być czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy, o zasadności długoterminowych inwestycji w projekty badawcze w okresie recesji oraz  zagrożeniach jakie dla niesie ze sobą kryzys ekonomiczny w sektorze badań naukowych i innowacyjnych wdrożeń dyskutować będą:  prof. Maria E. Orłowska, Sekretarz Stanu w MNiSW, Heinrich Hoefer, Wiceprzewodniczący Federacji Przemysłu Niemieckiego, Tateo Arimoto, Dyrektor Generalny Japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, Brian Ager, Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Branż i Stowarzyszeń Farmaceutycznych oraz Anna Sieńko z IBM Polska.

Debata rozpocznie się o godz. 16.10 w Pijalni Głównej Zuber (Centrum przy Deptaku, ul. Nowotarskiego)

Innowacyjny kapitał


Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Krajowym Funduszem Kapitałowym jest gospodarzem panelu podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem „Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?” w dniach 10-13 września.
Współorganizowany przez NCBiR panel „Innowacyjny kapitał” odbędzie się 11 września 2008 r. o godz. 14.45 w bloku tematycznym „Nowa gospodarka”.
Zdolność do kreowania innowacji staje się najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego krajów. Obecnie polska gospodarka charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności – 24 miejsce w raporcie Komisji Europejskiej European Innovation Scoreboard 2007. Priorytetem dla Polski musi być usunięcie barier utrudniających innowacyjność. W przeciwnym razie, grozi nam rola statysty, a nie partnera dla najbardziej innowacyjnych gospodarek świata.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników XVIII Forum Ekonomicznego do przybycia na nasz panel. Wśród prelegentów wystąpi m.in. Karen Kerrigan, Prezes Small Business & Entrepreneurship Council (amerykańskiej rady wspierającej innowacyjność i rozwój małego biznesu) oraz Łukasz Foltyn, twórca komunikatora Gadu-Gadu, projektu sfinansowanego poprzez venture capital.

Innowacyjność w gospodarce – rola nauki

Debata na temat innowacyjności w gospodarce – rola nauki
PAP – Nauka w Polsce
„minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła m.in. o roli funduszy strukturalnych w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Jej zdaniem większość środków zostanie skierowana na realizację projektów nastawionych na wspieranie innowacyjności, informatyzacji i stworzenie lepszych miejsc pracy. Chodzi o prawie 10 mld euro w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”.
„Jest on skierowany po pierwsze w kierunku uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu, na badania i rozwój. Druga część programu jest skierowana do firm, głównie średnich i dużych” – powiedziała Bieńkowska. Jej zdaniem pieniądze z UE powinny pomóc zbudować „most” między uczelniami, pomysłami i wdrożeniem ich w firmach.
„Polska może stać się krajem innowacyjnym, ale po spełnieniu szeregu warunków” – ocenił prof. Michał Kleiber, szef Polskiej Akademii Nauk. „