Powinniśmy się bać własnej głupoty

Gdzie się podziało globalne ocieplenie?

Powinniśmy się bać własnej głupoty, tego, że łatwo ulegamy ideologiom. Tym, które mówią, że jesteśmy złem tej planety

Cytat – o głupocie

„Jeśli się tak dobrze rozejrzeć wokoło — ludzie wszyscy razem są głupi”

(inskrypcja na glinianej tabliczce, znalezionej przez archeo­logów w ruinach Babilonu – http://www.polonica.net/rzeczpospolita_klamcow_2.htm