PROGRAM WSPIERANIA NAUKI W 2009 ROKU

fnp-logo

PROGRAM WSPIERANIA NAUKI W 2009 ROKU

W 2009 roku Fundacja rozpoczyna realizację dwóch nowych programów. Program IDEE DLA POLSKI jest odpowiedzią na problem braku wśród laureatów jednego z najbardziej prestiżowych programów grantowych w Europie – ERC Starting Grants, realizowanych przez Europejską Radę Nauki (European Research Council), młodych uczonych, którzy wybieraliby Polskę jako kraj realizacji swoich zamierzeń badawczych. Fundacja poprzez ten program pragnie z jednej strony zachęcić jak najszersze grono polskich uczonych do aplikowania o grant ERC, z drugiej zachęcić młodych badaczy do wyboru Polski jako miejsca realizacji uzyskanego grantu lub miejsca kontynuacji kariery naukowej.

Drugi z nowych programów, EXTERIUS/POZA SZLAKIEM,służy wspieraniu wszelkich nowatorskich, niebanalnych, wyjątkowych działań naukowych oraz na rzecz nauki, które nie mogą pozyskać finansowania z innych źródeł ani w ramach innych programów Fundacji

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2008

PAP-Nauka w Polsce

Historyk sztuki prof. Stanisław Mossakowski, biolog drzewny prof. Jacek Oleksyn, fizyk prof. Ryszard Horodecki oraz ekspert ds. telekomunikacji prof. Andrzej Jajszczyk zostali laureatami tegorocznych nagród Fundacji Nauki Polskiej. Rada Fundacji Nauki Polskiej przyznała wyróżnienia po raz siedemnasty za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce. Ich wysokość wynosi w tym roku 200 tys. zł.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Wśród 61 dotychczasowych laureatów znajdują się m.in.: prof. Tomasz Dietl, prof. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. Zofia Kielan-Jaworowska, prof. Tomasz Łuczak, prof. Stanisław Konturek, prof. Andrzej Paczkowski, prof. Bohdan Paczyński, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Jan Strelau, prof. Piotr Sztompka, prof. Aleksander Wolszczan i prof. Maciej Żylicz.