Forum Akademickie – idzie drogą NFA !

Forum Akademickie – Portal środowiska akademickiego i naukowego

Forum Akademickie 5/2010

„FORUM AKADEMICKIE” SPIS TREŚCI NUMERU 5/2010

WSTĘPNIAK

Maria Konopnicka a proces boloński

– Piotr Kieraciński

ROZMOWA FORUM

Do zmian trzeba umieć przekonać

– rozmowa z prof. J. Szwedem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

STRATEGIA REFORMY

Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020

OPINIE MNISW

Zasady nowej oceny parametrycznej jednostek naukowych
O konferencji „Polska otwarta”
Life Long Learning jako element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

NAUKA

Problemy nauki
Wspólnota rzetelności

– Dominik Antonowicz
O ewaluacyjnym modelu polityki naukowej
Open source czy patent?

– Krzysztof Chrzanowski
Dwie różne wizje praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy naukowej
Projekt nowego urzędu
O konieczności powołania Urzędu ds. Etyki w Nauce
Zarządzanie etyką?

– Magdalena Bajer
Krytyka projektu powołania USEN

SZKOLNICTWO WYŻSZE

RGSW
Uchwała w sprawie strategii

– Józef Lubacz
KRASP
Jak kształcić przyszłych doktorów?

– Andrzej Kraśniewski
KRZaSP
O sumieniu pozasektorowym

– Waldemar Tłokiński
Życie akademickie
Edukacja to system naczyń połączonych

– Stanisław Leon Popek
O systemie edukacji i jego ograniczeniach
Z archiwum nieuczciwości naukowej (82)
Ciąg dalszy nastąpił

– Marek Wroński
O plagiatach w UG, SGGW i AON
Polemiki
Stosowne sprostowanie

– Bernanrd Koziróg
Promotor nie widzi problemu

– Marek Wroński
Spór w sprawie artykułu „Koniec słowackiego eldorado?”

Z LABORATORIÓW

Skomplikowane i proste
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

W STRONĘ HISTORII

Kartki z dziejów nauki w Polsce (118)
Popularyzacja

– Piotr Hübner
Czym w PRL zastąpiono upowszechnianie nauki?
Rody uczone (149)

OKOLICE NAUKI

Otwarte zasoby
Korzyści z otwartej nauki

– Bożena Bednarek-Michalska
Open access jako nowe narzędzie marketingowe dla uczelni
Nowy model komunikacji naukowej

– Lidia Derfert-Wolf
O dwóch strategiach realizacji założeń open access
Open access po polsku

– Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
O repozytorium AMUR w poznańskim UAM
Nauko, otwórz się

– Barbara Suchy
Otwarte zasoby edukacyjne w krakowskiej AGH
Książki
Pożądanie
Ruchome granice literatury
Dzieje kultury latynoamerykańskiej
Przyczynek do historii SSP we Francji
Doświadczanie życia w młodości
Książki nadesłane

FELIETONY

Okiem malkontenta

– Henryk Grabowski
Blog bibliotekarza
Bibliotekarz ze stetoskopem

– Henryk Hollender
Szkiełko w oku
Ryszard Rumianek

– Piotr Müldner-Nieckowski
Na marginesach nauki
Czytanie dokumentów

– Leszek Szaruga

FORUM AKADEMICKIE

FORUM AKADEMICKIE, 9,2009

Zmiany nie mogą czekać

– Barbara Kudrycka

Polskie drogi nauki i edukacji

– Andrzej B. Legocki
Mirosław Handke

Wokół „Założeń”

Janusz Sobieszczański

Stanowisko KSN NSZZ „Solidarność” wobec ministerialnych propozycji nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym