Instrumenty finansowania projektów badawczo-rozwojowych

Kudrycka: inicjatywa EBI jest dla Polski pożyteczna

Rz

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka opowiedziała się za inicjatywą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), dotyczącą nowych instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych.

Na spotkaniu pod hasłem „Finansowanie badań, rozwoju i innowacji” zorganizowanym przez EBI w Warszawie omówiono system Risk Sharing Finance Facility (RSFF), dzięki któremu polskie organizacje badawcze, szkoły wyższe, wspólne inicjatywy technologiczne i podmioty z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prywatne przedsiębiorstwa będą mogły realizować własne projekty badawczo-rozwojowym.

Celem uruchomienia Finansowego Instrumentu Podziału Ryzyka RSFF jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy ryzykownym projektom badawczo-rozwojowym i innowacyjnym.

Jak tłumaczyła wiceprezes EBI, Marta Gajęcka, wspieranie obszaru badawczo-rozwojowego przez EBI wiąże się z udzielaniem korzystnie oprocentowanych kredytów, a także z rezygnacją przez EBI z zysku.

Kudrycka wyjaśniła, że inicjatywa EBI jest przede wszystkim ważna dla polskiego środowiska przemysłowego i bankowego, a pośrednio także dla świata nauki.