FNP sfinansuje badania młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej sfinansuje badania młodych naukowców

PAP – Nauka w Polsce,

Ponad 16 mln zł trafi do ośmiu młodych naukowców nagrodzonych w zakończonej właśnie III edycji programu Team, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Dzięki stypendiom będą mogli stworzyć własne zespoły badawcze i prowadzić badania naukowe. Nazwiska zwycięzców ogłoszono na środowej konferencji w Warszawie. „Program Team powstał, by młodzi polscy naukowcy mogli pracować w godnych warunkach i spotkać się z prawdziwą nauką. W Polsce stypendia doktorskie są bardzo niskie i nie ma stażu podoktorskiego. Jest to dużym utrudnieniem dla młodych naukowców” – wyjaśnił podczas konferencji prezes FNP, prof. Maciej Żylicz.

Nabór do IV edycji programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi do 30 września br. „W tej edycji złożono 57 wniosków. Do udziału w poprzedniej zgłosiło się 45 naukowców. Mamy nadzieję, że zainteresowanie konkursem będzie wzrastało co pół roku, bo co pół roku przyznawane są stypendia w tym programie” – powiedziała PAP koordynator programu dr Beata Frątczak.