Zmiany w ewaluacji uczelni wyższych.

Czarnek wywraca polską naukę. Nowi faworyci? Teologia, KUL i uczelnia ojca Rydzyka

Gazeta Prawna

Na połowę stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział przedstawienie zmian w ewaluacji uczelni wyższych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami miała ona objąć lata 2017 – 2020, ale ostatecznie została wydłużona jeszcze o rok i do oceny jednostek naukowych wliczy się także 2021 rok. Ewaluacja po raz pierwszy zostanie przeprowadzona według nowych zasad….Nowy wykaz czasopism powtarza także błąd poprzedniego – będzie obowiązywał wstecz. – Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, punktację za artykuły naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019–2021 ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją – tłumaczy Anna Ostrowska

Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

ksn_1

Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

WIADOMOŚCI KSN , 2008, 11-12 (152-153)

  • O debacie nad projektem budżetu państwa na 2009 r. – J.Sobieszczański.
  • Opinia KSN o programie reformy nauki MNiSW „Budujemy na wiedzy”.
  • Ewaluacja naukowców w świetle projektu ustawy o zasadach finansowania nauki – W. Pillich.
  • Uwagi KSN do proj. rozporządzenia Ministra NiSW. Rada KSN NSZZ „S” z dn. 18.10.2008 r.(informacja).
  • Apele o dokonanie zmian w budżecie państwa na 2009 r.
  • Konferencja naukowa GEW – W. Pillich.
  • Okrągły Stół Nauczycieli Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Lustracja i weryfikacja naukowców PRL.