Konferencja nt. reformy europejskiego szkolnictwa wyższego

sejm2

Konferencja nt. reformy europejskiego szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce

Problemom i koniecznym zmianom w europejskim szkolnictwie wyższym będzie poświęcona międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w czwartek (12 marca) w Sejmie. Podczas spotkania minister szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawi założenia reformy polskiego szkolnictwa wyższego. 
Jak informuje dział prasowy ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, nierówny dostęp do kształcenia na poziomie szkół wyższych i słabe powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, to najważniejsze problemy wskazywane przez organizacje międzynarodowe- w tym OECD i Bank Światowy.

Z międzynarodowych raportów wynika, że umasowienie kształcenia w Polsce odbyło się głównie poprzez rozwój odpłatnych form kształcenia. Z nieodpłatnych studiów korzystają głównie osoby lepiej przygotowane, z rodzin o wyższym poziomie wykształcenia i wyższych dochodach. Studia odpłatne podejmują częściej osoby ze środowisk o niższych dochodach i niższym poziomie wykształcenia rodziców. „Często są to osoby ze środowisk wiejskich, które z powodów finansowych zmuszone są do łączenia pracy ze studiami” – napisano w komunikacie MNiSW.

Według raportów międzynarodowych organizacji – podaje resort – nadal niewystarczająca jest w Polsce liczba młodzieży kształcącej się na kierunkach technicznych, przyrodniczych i naukach ścisłych. Z prognoz wynika, że całkowita liczba absolwentów matematyki, nauk technicznych i przyrodniczych w krajach całej Unii Europejskiej powinna wzrosnąć przynajmniej o 15 proc. EKR