Europejskie Forum Szkolnictwa Wyższego EAIR

W SGH skończyło się forum ekspertów szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-31

Obradujący w Szkole Głównej Handlowej uczestnicy 33. forum EAIR rozmawiali o nowych trendach i wyzwaniach stojących przed edukacją w zmieniającym się, wielokulturowym środowisku. Pod uwagę brane były takie zagadnienia jak procesy globalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji. Podkreślano, że ważna jest zarówno różnorodność w szkolnictwie wyższym, niezbędna w dobie umasowienia szkolnictwa wyższego, ale jednocześnie istotne jest to, by szkolnictwo wyższe wypracowało kryteria, aby móc efektywnie porównywać efekty nauki…

Europejskie Forum Szkolnictwa Wyższego (EAIR) debatuje w Warszawie

Eksperci: masowe szkolnictwo wyższe wymaga różnorodności 

PAP Nauka w Polsce

Szkolnictwo wyższe staje się masowe, ale przez to musi być różnorodne – mówiono podczas zainaugurowanego w niedzielę w Warszawie Europejskiego Forum Szkolnictwa Wyższego (EAIR), w którym udział biorą eksperci od szkolnictwa wyższego z całego świata.

„(Szkolnictwo wyższe – PAP) musi się uporać z tym, że na studia przychodzi dziś co drugi młody człowiek. Nie wolno zakładać, że są to wyłącznie bardzo wybitni ludzie. Trzeba więc zdywersyfikować program kształcenia, poszerzać oferty tak, żeby absolwenci mogli znaleźć pracę, a z drugiej strony, żeby nie stracić z pola widzenia najzdolniejszych, którzy w przyszłości staną się kadrą naukową” – powiedział w rozmowie z PAP uczestniczący w konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Marciniak.