Posiedzenie Europejskiej Rady Badań (ERC)

Posiedzenie Europejskiej Rady Badań (ERC)

serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz podsekretarz stanu, prof. Jerzy Duszyński uczestniczyli w posiedzeniu Europejskiej Rady Badań (ERC – European Research Council) zorganizowanym w Warszawie….

Podczas spotkania minister Kudrycka omówiła reformę systemu nauki w Polsce, która skupia się m.in. na:

  • powiązaniu wysokości finansowania z jakością prowadzonych prac badawczych
  • finansowaniu badań stosowanych mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i jej bezpieczeństwa
  • stworzeniu nowego modelu kariery naukowej
  • wspieraniu młodych naukowców
  • realizowaniu badań i prac rozwojowych na potrzeby gospodarki
  • efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych.

„Wypracowany przez nas model odzwierciedla funkcjonujące w Europie systemy, w których podział środków finansowych na badania naukowe leży po stronie agencji wykonawczych” – zaznaczyła minister Kudrycka. „W tym kontekście niezwykle ważną inicjatywą jest stworzenie Narodowego Centrum Nauki – instytucji niezależnej od polityków, zarządzanej przez naukowców, a finansowanej ze środków publicznych i przydzielającej granty badawcze”.

„Reforma nauki oraz zobowiązanie do zwiększenia środków przeznaczonych na badania to sposób na wzrost zaangażowania polskich badaczy w programy unijne. Mam nadzieję, że przygotowane przez nas rozwiązania zachęcą naukowców do większego udziału w międzynarodowych programach badawczych” – kontynuowała prof. Kudrycka.

Europejska Rada Badań zachęca naukowców do pracy w Europie

Europejska Rada Badań obraduje w Warszawie

PAP – Nauka w Polsce

O najbliższych planach organizacji i jej promocji w Polsce rozmawiają od wtorku w Warszawie członkowie Europejskiej Rady Badań (ERC). Jak powiedział PAP uczestniczący w obradach prezes PAN, prof. Michał Kleiber, głównym zadaniem Rady jest zachęcenie zdolnych naukowców do pracy w Europie. Europejską Radę Badań (z ang. European Research Council-ERC) powołała trzy lata temu Komisja Europejska. Jak zaznaczył prof. Kleiber, instytucja powstała w wyniku wieloletnich nacisków ze strony uczonych i różnych organizacji nie do końca zadowolonych z systemu finansowania badań naukowych z budżetu Unii Europejskiej. Teraz z rocznego budżetu w wysokości miliarda euro Rada finansuje m.in. badania zespołów naukowych pracujących w Unii Europejskiej. 

Według prezesa PAN, jednym z największych problemów w Europie – a Polska jest tutaj ekstremalnym przypadkiem – są ograniczone szanse młodych ludzi. Najwybitniejsi młodzi naukowcy nie znajdują miejsca na atrakcyjne kariery w Europie. Wyjeżdżają nie tylko do USA, ale także do wielu krajów azjatyckich.

Jak dodał, w dzisiejszym świecie „rywalizacja toczy się głównie na ludzkie umysły, a nie ma karabiny”. „Kraj, który będzie potrafił przyciągnąć do pracy najzdolniejszych ludzi ma zasadniczą przewagę nad innymi. Instrumentem Unii Europejskiej, który ma zachęcić ich do pracy w Europie jest właśnie ERC” – tłumaczył naukowiec.