Wykształceni Polacy emigrują z kraju

Wykształceni Polacy emigrują z kraju  

Rz

Raport Komisji Europejskiej. Z Polski wyjeżdżają ludzie młodzi i lepiej wyedukowani niż ogół społeczeństwa. – To drenaż mózgów – przestrzegają unijni eksperci.

Na początku 2008 roku 2,3 miliona Polaków przebywało za granicą dłużej niż dwa miesiące – wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego migracji w Europie.

Wyjeżdżają głównie ludzie bardzo młodzi (połowa ma mniej niż 29 lat), przede wszystkim mężczyźni, najczęściej z wschodniej i południowej Polski. Zaskakuje wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród emigrantów zarobkowych. Aż 25,7 proc. z nich ma wyższe wykształcenie, w całej populacji Polski zaś – 14,7 proc. „Wskazuje to na pojawienie się zjawiska drenażu mózgów” – ocenia raport Komisji..

Jaką pracę mogą znaleźć dobrze wyedukowani emigranci w zachodniej Europie? Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii czekają na nich głównie – jak zaznaczono w raporcie – prace „proste i nisko płatne”.

– Oferta dla imigrantów po zawodówce i tych z dyplomem magistra jest bardzo często taka sama – mówi dr Paweł Kaczmarczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Prezydent do studentów: zostańcie!

Prezydent do studentów: zostańcie!

tvn.24

 Wypływ z kraju ludzi najzdolniejszych jest nieszczęściem. Można zdobywać wiedzę i doświadczenie za granicą, bo Europa jest otwarta. Ale wszystko po to, żeby wrócić – mówił prezydent Lech Kaczyński na spotkaniu z młodzieżą maturalną i akademicką w Łodzi. Zapowiedział też, że w Pałacu powstanie stanowisko pełnomocnika ds. młodzieży.

– To wielki sukces, że obecnie prawie 50 procent młodzieży studiuje, ale musimy się zastanowić, co to wykształcenie nam realnie da – mówił Lech Kaczyński. Jak dodał, w dzisiejszych czasach wiedza jest jednym z narzędzi rozwoju gospodarki. – I to nieważne, czy ktoś jest prawnikiem, inżynierem czy rusycystą – powiedział prezydent.

Lech Kaczyński podkreślał też problem emigracji młodych ludzi za granicę. – Wypływ z kraju ludzi najzdolniejszych jest nieszczęściem. Można zdobywać przez kilka lat doświadczenie gdzieś indziej, bo Europa jest otwarta, ale po to, żeby wrócić – przekonywał. Jak dodał, obecnie młodzi ludzie wyjeżdżają na rok lub dwa, a potem zostają na zawsze. – I nie prawię wam opowiastek pedagoga, ale mówię, jako prezydent Polski – podkreślił.

II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie


II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
W Krakowie rozpoczął się II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.
Otwierając Kongres premier powiedział, że wszyscy dzisiaj powinni pracować na rzecz silnej pozycji międzynarodowej Polski. Dotyczy to również naukowców i intelektualistów pracujących poza granicami kraju. – Nasza pozycja międzynarodowa będzie zależała od tego, jaki potencjał, także potencjał intelektualny, Polska zbuduje – podkreślił prezes Rady Ministrów.
Zdaniem szefa rządu tylko Polska rozwinięta i szanowana ze względu na elity intelektualne, dorobek naukowy oraz wzrost gospodarczy będzie krajem poważanym przez państwa wewnątrz Unii Europejskiej. – Wasz wspólny wysiłek intelektualny na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej to najważniejszy klucz do uzyskania pozycji, której efektem końcowym będzie bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy – zaznaczył Donald Tusk.

Referat wprowadzający „Cele i oczekiwania Polskich Stowarzyszeń Naukowych Zawodowych poza Krajem” wygłosił prof. Pierre Zaleski z Francji.

W II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie uczestniczy ponad 70 naukowców m.in. z Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

Kongres zakończy się w niedzielę 7 września.

Morderstwo polskiej nauki oczami frustrata

Cezary Wójcik

Tekst archiwalny, ale nadal aktualny o tym jaka jest tzw. nauka polska i jak się nie zmieniła po upływie 10 lat !
Morderstwo polskiej nauki oczami frustrata
(tekst nie był oczywiście wcześniej opublikowany mimo starań autora)