Lekcja dziennikarstwa

Lekcja dziennikarstwa

Rz, Wildstein

Osobiście znam wielu inteligentów, ludzi dobrze wykształconych, ba, humanistycznych profesjonalistów, których światopogląd nadal kształtuje „Wyborcza”. Nie miejsce tu na rozważanie dlaczego tak się dzieje. Z pewnością przyczynia się do tego lenistwo i strachliwość intelektualna, które powodują, że wielu – skąd inąd inteligentnych ludzi – obawia się poddać rewizji raz ustalone poglądy, a tym samym naruszyć swoje mentalne bezpieczeństwo; lęka się nowych wyzwań, w tym konieczności zmiany dotychczasowych sądów i ocen. Funkcjonowanie w zbiorowości, która upewnia się w swoich poglądach, wzmacnia takie postawy. Przecież wszyscy (czyli ci, których znamy) nie mogą się mylić.