Dysleksja, dysgrafia, dysortografia na uczelniach

Dziennik Polski

Studenci z zaburzeniami w pisaniu i czytaniu nie są zauważani przez uczelnie. Tylko kilka z nich oferuje im profesjonalną pomoc.

Tylko od dobrej woli wykładowcy zależy, czy taki student może liczyć na pomoc. Uważam, że opinię o dysleksji powinni respektować bezwarunkowo wszyscy wykładowcy – podkreśla Olga Pelc-Pękala z Polskiego Towarzystwa Dysleksji…

Resort szkolnictwa wyższego zapewnia, że przyjrzy się problemowi studentów z dysleksją.